Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
 СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на…
Публикувано на
  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони“        СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ         „МИГ…
Публикувано на
Съобщение за отваряне на Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" съдържащ "Ценово предложение" за да прочетете цялото съобщение ТУК
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:   „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Благоустрояване…
Публикувано на
Заповед №688 от 24.10.2019г. пълния текст на заповедта може да прочетете тук


Публикувано на 12.11.2019