Get Adobe Flash player

Начало

Последно в съобщения
Последно в обяви

Icon of Обява за войнишки длъжности Обява за войнишки длъжности (1.0 MiB)

Icon of Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на пасища, мери и ливади. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на пасища, мери и ливади. (325.5 KiB)

Icon of Заповед на Кмета на община Искър относно наем на  полските пътища. Заповед на Кмета на община Искър относно наем на полските пътища. (856.9 KiB)

Icon of За продажба на недвижим имот І-626 в кв.12А по плана на с.Староселци За продажба на недвижим имот І-626 в кв.12А по плана на с.Староселци (212.6 KiB)

Icon of За продажба на недвижим имот ПИ № 104062 За продажба на недвижим имот ПИ № 104062 (321.1 KiB)

Icon of За продажба на недвижим имот І-1852 За продажба на недвижим имот І-1852 (212.3 KiB)

Icon of За продажба на недвижим имот І-1135 За продажба на недвижим имот І-1135 (212.5 KiB)

Icon of Заповед на областна дирекция "Земеделие" относно разпределението на масивите за ползване на територията на община Искър. Заповед на областна дирекция "Земеделие" относно разпределението на масивите за ползване на територията на община Искър. (4.7 MiB)

Icon of 100. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.06.2016 100. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.06.2016 (496.7 KiB)

Icon of 99. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.03.2016 99. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.03.2016 (488.4 KiB)