Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
Съобщение за отваряне на Плик с надпис"Предлагани ценови параметри",съдържащ "Ценово предложение" цялото съобщение тук
Публикувано на
Съобщение за отваряне на Плик с надпис"Предлагани ценови параметри",съдържащ "Ценово предложение" цялото съобщение тук
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа –…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на ценовите предложение на участниците в обществената поръчка с предмет:  „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“       На 16.10.2018год. от 10.30 часа…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:   „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение на основен…


Публикувано на 28.09.2018
Icon of Заповед РД-234/14.09.2018 гр .Плевен за разпределение на масивите за ползване Заповед РД-234/14.09.2018 гр .Плевен за разпределение на масивите за ползване (762.1 KiB)

Публикувано на 28.09.2018
Icon of Заповед РД-254/17.09.2018 гр .Плевен за разпределение на масивите за ползване Заповед РД-254/17.09.2018 гр .Плевен за разпределение на масивите за ползване (781.5 KiB)