Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
Мерки против пожари цялото съобщение може да видите тук
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция…
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ   на Плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”,  съдържащ „Ценовото предложение” На 13.08.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 394…
Публикувано на
Изх. №..................../..................... 2019 г.     ДО ПП „ГЕРБ“ (само по ел. поща) Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ПАУНОВ гр. София, район Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17, тел. 02 /490 13…


Публикувано на 18.08.2019
Icon of Община Искър обявява прием на заявления от лица Община Искър обявява прием на заявления от лица (14.1 KiB)