Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Актуализация: Изменение по чл. 154, ал.2 от ЗУТ…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение…
Публикувано на
Стартиране на публично обсъждане на мярка 1-4.1 на МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър. Пълния текст: тук
Публикувано на
Заповед №659/11.10.2019, пълния текст тук
Публикувано на
Заповед №650/7.10.2019 за изменение на Заповед№555 пълния текст тук