Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участниците в обществената поръчка с предмет:              „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект:…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор при изпълнение…
Публикувано на
Заповед №43/15.02.2019г. за отмяна на заповед №116/28.04.2017 за одобрение на изработен проект за изменение на ПУП цялото съдържание ТУК
Публикувано на
Уважаеми съграждани!       Община Искър Ви информира, че от днес 08 февруари 2019 г. стартира новата кампания за събиране на местни данъци и такси за 2019 год. /данък върху…


Публикувано на 13.12.2018
Icon of Заповед  №430 от 13.12.2018г. Заповед №430 от 13.12.2018г. (1.2 MiB)

Публикувано на 10.12.2018
Icon of Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг (1.5 MiB)

Публикувано на 06.12.2018
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-1135 с площ 2250 кв.м ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-1135 с площ 2250 кв.м (176.0 KiB)