Get Adobe Flash player

Информация за плащания

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
38. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-226)    [23.03.2016]   [185.0 KiB]   [159 сваляния]
37. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-211)    [23.03.2016]   [184.5 KiB]   [158 сваляния]
36. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-164)    [23.03.2016]   [185.5 KiB]   [150 сваляния]
35. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-141)    [23.03.2016]   [185.0 KiB]   [157 сваляния]
34. Иноформация за извършено плащане (Д-ОА-119)    [23.03.2016]   [185.5 KiB]   [159 сваляния]
33. Информация за извършено плащане (Д-ОА-226)    [14.03.2016]   [185.5 KiB]   [156 сваляния]
32. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)    [14.03.2016]   [185.0 KiB]   [154 сваляния]
31. Информация за извършено плащане (Д-ОА-141)    [14.03.2016]   [186.0 KiB]   [165 сваляния]
30. Информация за извършено плащане (Д-ОА-119)    [14.03.2016]   [186.5 KiB]   [153 сваляния]
29. Информация за извършино плащане (Д-ОА-212 2014)    [07.01.2016]   [184.5 KiB]   [157 сваляния]
28. Информация за извършино плащане (Д-ОА-136)    [07.01.2016]   [186.0 KiB]   [149 сваляния]
27. Информация за извършино плащане (Д-ОА-12)    [07.01.2016]   [184.5 KiB]   [152 сваляния]
26. Информация за извършино плащане (Д-ОА-11)    [07.01.2016]   [185.0 KiB]   [150 сваляния]
25. Информация за извършено плащане (Д-ОА-212)    [08.12.2015]   [184.5 KiB]   [155 сваляния]
24. Информация за извършено плащане (Д-ОА-136)    [08.12.2015]   [186.0 KiB]   [151 сваляния]
23. Информация за плащане (Д-ОА-11)    [08.12.2015]   [184.5 KiB]   [166 сваляния]
22. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-226)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [153 сваляния]
21. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-212)    [12.11.2015]   [183.5 KiB]   [153 сваляния]
20. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-211)    [12.11.2015]   [183.5 KiB]   [163 сваляния]
19. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-164)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [160 сваляния]
18. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-141)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [154 сваляния]
17. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-12.36)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [158 сваляния]
16. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-119)    [12.11.2015]   [184.5 KiB]   [156 сваляния]
15. Информация за извършено плащане. (Д-ОА-12)    [12.11.2015]   [184.0 KiB]   [153 сваляния]
14. Информация за плащане (Д-ОА-16)    [08.09.2015]   [185.5 KiB]   [179 сваляния]
14. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)    [08.09.2015]   [185.0 KiB]   [179 сваляния]
13. Информация за плащане (Д-ОА-16)    [13.08.2015]   [185.5 KiB]   [189 сваляния]
12. Информация за извършено плащане (Д-ОА-211)    [13.08.2015]   [184.5 KiB]   [203 сваляния]
11. Информация за извършено плащане (Д-ОА-158)    [13.08.2015]   [185.0 KiB]   [182 сваляния]
11. Информация за извършено плащане (Д-OA-141)    [12.06.2015]   [352.8 KiB]   [207 сваляния]
10. Информация за плащания м март 2015 год.    [09.04.2015]   [258.6 KiB]   [201 сваляния]
09. Информация за плащания м февруари 2015 год    [09.03.2015]   [249.3 KiB]   [180 сваляния]
08. Информация за плащания м. януари 2015 год.    [05.02.2015]   [256.6 KiB]   [196 сваляния]
07. Информация за плащания по договори през месец Декември 2014 г.    [07.01.2015]   [265.3 KiB]   [234 сваляния]
06. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за консултантски услуги – строителен надзор № Д-ОА-120 от 22.08.2013 год    [06.01.2015]   [177.0 KiB]   [193 сваляния]
05. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за строително монтажни работи № Д-ОА-97 от 25.07.2013 год.    [06.01.2015]   [178.5 KiB]   [194 сваляния]
04. Информация за извършено плащане във връзка с изпълнението на Договор за услуга № Д-ОА-13 от 27.03.2012 год    [06.01.2015]   [177.0 KiB]   [182 сваляния]
03. Информация за плащания по договори 11.2014 г.    [09.12.2014]   [253.3 KiB]   [222 сваляния]
02. Информация за извършено авансова плащане по договор № Д-ОА-41 от 14.05.2013 г.    [01.12.2014]   [176.5 KiB]   [194 сваляния]
01. Информация за плащания по договори 2014 г.    [03.11.2014]   [177.8 KiB]   [218 сваляния]