Get Adobe Flash player

Документи за гаранциите

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
27. Информация за върната гаранция: „Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление - дизелово гориво - немаркирано за нуждите на ОДЗ "Мара Балева" гр. Искър”    [06.01.2016]   [204.0 KiB]   [22 сваляния]
26. Информация за освобождаване на гаранциите за участие на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски", гр. Искър".    [04.11.2015]   [206.0 KiB]   [29 сваляния]
25. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Туристическа екопътека ...    [16.10.2015]   [207.0 KiB]   [30 сваляния]
24. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности”    [16.10.2015]   [206.5 KiB]   [30 сваляния]
23. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Туристическа екопътека     [16.10.2015]   [207.0 KiB]   [27 сваляния]
22. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности"    [16.10.2015]   [206.5 KiB]   [26 сваляния]
21. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: "Общински център – местен бит и култура, община Искър”    [16.10.2015]   [206.5 KiB]   [32 сваляния]
20. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общинска сграда в общински туристически център по проект: „Общински център – местен бит и култура, община Искър"    [16.10.2015]   [206.5 KiB]   [27 сваляния]
19. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: „Общински център ...    [16.10.2015]   [206.5 KiB]   [30 сваляния]
18. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: "Общински център – местен бит и култура, община Искър"    [16.10.2015]   [206.0 KiB]   [30 сваляния]
17. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор    [01.10.2015]   [207.5 KiB]   [20 сваляния]
16. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”    [01.10.2015]   [207.5 KiB]   [24 сваляния]
15. Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект.    [01.10.2015]   [207.5 KiB]   [20 сваляния]
14. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво за МПС на Общинска администрация, БКС и Домашен социален патронаж в гр. Искър"    [26.08.2015]   [206.5 KiB]   [30 сваляния]
13. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на Централна градска част - гр. Искър, детски и спортни площадки в УПИ ХІ-1413, кв. 105 в гр. Искър”    [03.06.2015]   [411.8 KiB]   [37 сваляния]
12. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, гр. Искър”    [22.05.2015]   [205.0 KiB]   [30 сваляния]
11. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване..."    [14.05.2015]   [190.5 KiB]   [37 сваляния]
10. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детско и социално заведения в община Искър с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на хранителн    [24.04.2015]   [207.5 KiB]   [42 сваляния]
09. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”    [20.04.2015]   [205.5 KiB]   [36 сваляния]
08. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение, за нуждите на община Искър, улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и Обедине    [09.03.2015]   [206.0 KiB]   [45 сваляния]
07. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сградни канализационни отклонения на ул. „Отец Паисий” и ул. „Петър Берон”, гр. Искър”    [06.02.2015]   [206.0 KiB]   [46 сваляния]
06. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски“ гр. Искър”    [06.02.2015]   [206.0 KiB]   [51 сваляния]
05. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци и с. Писарово, община Искър”    [06.02.2015]   [207.0 KiB]   [48 сваляния]
04. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.    [29.01.2015]   [205.5 KiB]   [51 сваляния]
03. Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци и с. Писарово, общ Искър”    [29.01.2015]   [205.5 KiB]   [48 сваляния]
02. Информация за освобождаване на гаранциите за участие на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър”    [24.01.2015]   [207.0 KiB]   [54 сваляния]
01. Информация за освободена гаранция за изпълнение на Борсов договор № 36 (Д-ОА-29) от 15.01.2014 г. с предмет: „Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление - дизелово гориво - немаркирано за нуждите на ОДЗ "Мара Балева" гр. Искър”    [22.01.2015]   [179.0 KiB]   [50 сваляния]