Get Adobe Flash player

 


Наредби на ОБС – 2015 – 2019 година

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
21. Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.    [16.08.2017]   [240.0 KiB]   [0 сваляния]
20. Изменение в Наредба №31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.    [05.07.2017]   [34.4 KiB]   [8 сваляния]
19. Изменение в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена.    [05.07.2017]   [89.5 KiB]   [8 сваляния]
18. Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община искър     [23.03.2017]   [293.5 KiB]   [36 сваляния]
17. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена    [01.02.2017]   [88.5 KiB]   [48 сваляния]
16. НАРЕДБА № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги    [11.01.2017]   [269.0 KiB]   [76 сваляния]
15. Наредба № 31 за условията и реда за записване, отписване и преместването на деца в общинските детски градини.    [04.10.2016]   [510.2 KiB]   [50 сваляния]
14. Наредба № 30 за водене на регистър на детските градини.    [04.10.2016]   [79.4 KiB]   [46 сваляния]
13. Наредба №23 за управление на общинската пътна мрежа в община искър    [05.04.2016]   [142.0 KiB]   [68 сваляния]
12. Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество    [05.04.2016]   [253.5 KiB]   [158 сваляния]
11. Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията на община искър    [05.04.2016]   [85.0 KiB]   [62 сваляния]
10. Наредба №23 за управление на общинската пътна мрежа в община искър    [05.04.2016]   [134.0 KiB]   [62 сваляния]
09. Наредба №22 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община искър    [05.04.2016]   [49.5 KiB]   [53 сваляния]
08. Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община искър     [05.04.2016]   [412.0 KiB]   [112 сваляния]
07. Наредба № 19 за дейността на община искър по предоставяне на услуги от домашен социален патронаж    [05.04.2016]   [259.5 KiB]   [60 сваляния]
06. Наредба № 18 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община искър    [05.04.2016]   [141.0 KiB]   [66 сваляния]
05. Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община ИСКЪР в търговски дружества     [05.04.2016]   [206.0 KiB]   [48 сваляния]
04. Наредба № 14 за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет    [05.04.2016]   [127.5 KiB]   [53 сваляния]
03. Наредба № 3 предоставяне на концесии    [05.04.2016]   [85.5 KiB]   [42 сваляния]
02. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена    [05.04.2016]   [94.5 KiB]   [72 сваляния]
01. НАРЕДБА № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги     [02.12.2015]   [317.5 KiB]   [127 сваляния]