Get Adobe Flash player

Парламентарни избори 2017 година

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ


Заявление за вписване по настоящ адрес подавано по електронен път.

Избирателен списък по секцииОбщина Искър

 

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
38. Решение ЦИК № 4687 - НС избарин НП.    [03.04.2017]   [21.3 KiB]   [40 сваляния]
37. Решение ЦИК №4686 - НС обявяване на избарните НП    [03.04.2017]   [41.8 KiB]   [36 сваляния]
36. Приложение към решение № 4670    [03.04.2017]   [5.7 MiB]   [260 сваляния]
35. Решение на ЦИК № 4670 - НС обявяване на резултатите.    [03.04.2017]   [30.9 KiB]   [28 сваляния]
34. МВР - образци    [21.03.2017]   [1.2 MiB]   [11 сваляния]
33. Удостворение на основание чл.263 ал.1 от изборния кодекс.    [16.03.2017]   [713.5 KiB]   [48 сваляния]
33. Заповед № 72 за определяне на график за предаването и приемането на изборните книжа и материали.    [16.03.2017]   [530.2 KiB]   [13 сваляния]
32. Заповед №70 за възлагане предаването на материалите на ПСИК/СИК.    [16.03.2017]   [347.3 KiB]   [9 сваляния]
31. Заповед № 68 за обявяване на работни дни.    [16.03.2017]   [660.7 KiB]   [17 сваляния]
30. Заповед № 71 за обявяване на 18 март 2017 година за работен.    [16.03.2017]   [467.6 KiB]   [17 сваляния]
29. Съобщение: за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.    [14.03.2017]   [16.4 KiB]   [31 сваляния]
28. СЪОБЩЕНИЕ: образувана избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Искър.    [13.03.2017]   [15.4 KiB]   [41 сваляния]
27. Заповед № 66 ПСИК    [12.03.2017]   [754.8 KiB]   [43 сваляния]
26. Решение № 71 на ПСИК за определяне числения състав на подвижните секционни избирателни комисии.    [10.03.2017]   [45.5 KiB]   [37 сваляния]
25. Таблица ПСИК в ИСКЪР - образец    [09.03.2017]   [37.5 KiB]   [31 сваляния]
24. Покана за провеждане консултации за определяне на състава на ПСИК.    [07.03.2017]   [2.4 MiB]   [46 сваляния]
23. Заповед № 55 за определяне на помещения за съхраняване на бюлетините.    [27.02.2017]   [614.8 KiB]   [34 сваляния]
22. Заповед №53 за определяне на местата и помещенията за провеждане на предизборни срещи.     [23.02.2017]   [1.2 MiB]   [36 сваляния]
21. Заповед №52 за временно поставяне на агитационни материали на територията на община Искър.    [23.02.2017]   [744.6 KiB]   [37 сваляния]
20. ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8-НС    [22.02.2017]   [29.5 KiB]   [30 сваляния]
19. ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 12-НС    [22.02.2017]   [30.5 KiB]   [40 сваляния]
18. ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 14-НС    [22.02.2017]   [34.5 KiB]   [51 сваляния]
17. ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс) - ПРИЛОЖЕНИЕ № 10-НС    [22.02.2017]   [32.5 KiB]   [41 сваляния]
16. ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес - Приложение № 11-НС    [22.02.2017]   [33.5 KiB]   [30 сваляния]
15. Заповед № 42 за определяне на секции, в който да гласуват гласовоподатели с увредено зрение или със затруднения в предвижването.    [16.02.2017]   [424.3 KiB]   [38 сваляния]
14. СЪОБЩЕНИЕ: Общинска администрация гр. Искър    [13.02.2017]   [18.9 KiB]   [48 сваляния]
13. Съобщение консултации    [13.02.2017]   [32.5 KiB]   [35 сваляния]
12. Съобщение ГРАО    [13.02.2017]   [33.5 KiB]   [76 сваляния]
11. Решение ЦИК 4184    [08.02.2017]   [27.4 KiB]   [38 сваляния]
10. Решение ЦИК 4183    [08.02.2017]   [19.5 KiB]   [36 сваляния]
09. Решение ЦИК 4182    [08.02.2017]   [26.1 KiB]   [39 сваляния]
08. РЕШЕНИЕ 6    [08.02.2017]   [148.5 KiB]   [72 сваляния]
07. Предложение СИК ИСКЪР - образец    [08.02.2017]   [41.5 KiB]   [39 сваляния]
06. Таблица №1 от решение 6    [08.02.2017]   [31.0 KiB]   [38 сваляния]
05. Покана консултации ЦИК    [08.02.2017]   [225.0 KiB]   [89 сваляния]
04. Заповед № 34 за определяне на места за гласуване.    [06.02.2017]   [855.1 KiB]   [39 сваляния]
03. Заповед № 33 за определяне на избирателните списъци.    [03.02.2017]   [260.2 KiB]   [43 сваляния]
02. Заповед № 30 за избирателни секции    [01.02.2017]   [2.6 MiB]   [92 сваляния]
01. Заповед № 22 за назначаване на екип    [02.02.2017]   [569.2 KiB]   [47 сваляния]