Get Adobe Flash player

 


Съобщения

Публичен търг с тайно наддаване.

Публикувано на
Публичен търг с тайно наддаване.    [14.08.2017]   [340.4 KiB]   [7 сваляния]

Покана: Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджет на община Искър 2016 година.

Публикувано на
КАНИ Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2016 г. на 11.08.2017 от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация, гр. Искър. Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджет на община Искър 2016 година.    [04.08.2017]   [2.5 MiB]   [7 сваляния]

Заповед № 190 за търг за отдаване на земеделска земя..

Публикувано на
Заповед 190    [21.07.2017]   [97.3 KiB]   [39 сваляния]

Покана относно „Грижи за достоен живот 4”.

Публикувано на
П  О  К  А  Н  А   Община Искър, област Плевен в качеството си на изпълнител по договор: BG05M9OP001-2.002-0018-C001 „Грижи за достоен живот 4”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма                                       „Развитие на  човешките ресурси“2014-2020 г., процедура: BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот, ще проведе Заключителен информационен ден по проекта на 25.07.2017 год. /вторник/ от 10:00 часа в Зала 2 на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ гр. Искър, ул. «Г.Димитров» №41, ет. 1. Очакваме Ви !