Get Adobe Flash player

Съобщения

Заповед 249/07.04.2020г.
Публикувано на
Заповед 249/07.04.2020г. За да прочетете пълният текст на Заповедта отвори ТУК
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър“
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при строителни дейности за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20 гр. Искър, община Искър“                На 03.04.2020 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 227 от 02.04.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес:…
ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ
Публикувано на
ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ Министерството на здравеопазването препоръчва на всички лица да използват защитни маски в закрити и открити обществени места, включително и в обществения транспорт ! Обществените места са такива места или пространства, които са свободно достъпни и/или предназначени за обществено ползване. Според различни проучвания вирусът COVID-19 може да престои върху метални, пластмасови и стъклени повърхности в продължение на няколко дни при стайна температура. По тази причина при безсимптомното протичане на заболяването посещението на такива места е свързано с повишен риска от заразяване, дори и при спазване на изискванията за дистанция между хората. Препоръката за носенето…
Призив доброволци COVID-19
Публикувано на
Призив доброволци COVID-19 цялото съобщение може да видите тук  
Съобщение за удължаване на първоначалния срок
Публикувано на
Съобщение за удължаване на първоначалния срок повече информация тук