Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение: Откриване на стройтелна площадка.
Публикувано на
На 12.05.2015г. (вторник) от 11.00 часа ще се открие строителната площадка на обекта „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа – с. Долни Луковит, Община Искър”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), договор №15/321/01408 от 19.12.2013г. Сборен пункт пред сградата на кметство с. Долни Луковит – Адрес: с. Долни Луковит, ул. "Цар Симеон" №1. На 13.05.2015г. (сряда) от 11.00 часа ще се открият строителните площадки на обектите: „Общински център – местен бит и култура” и „Туристическа екопътека “Тульово”-…
Списък с длъжници
Публикувано на
Файла със "списък с длъжници", можете да свалите от файла долу. Icon of Списък с длъжнициСписък с длъжници    [27.04.2015]   [519.5 KiB]   [373 сваляния]    
Съобщение за отваряне на оферти.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Днес 21.04.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание беше отворена оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка - договаряне без обявление за възлагане на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 2 от Закона за авторското право и сродните му права с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър". Дейностите по осъществяване на авторския надзор са по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната…
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
Съобщение: Днес 16.04.2015 г. в 13:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: “Доставка на компютърна и друга техника за нуждите на Общинска администрация Искър при следните самостоятелно обособени позиции: ОП 1: Доставка на компютърна техника, включваща 1.1. Лазерно монохромно устройство 3 в 1; 1.2. Лаптоп; 1.3. Персонален компютър; 1.4. Дисплей; ОП 2: Мултимедиен проектор с екран и ОП 3: Мрежово устройство за съхранение на данни (NAS)” от…