Get Adobe Flash player

Съобщения

Да започнем новата учебна година с усмивка
Публикувано на
Ремонтните дейности в детските градини на територията на община Искър приключиха. На 10 септември отварят врати детската градина „Мара Балева“ град Искър и детска градина „Щастливо детство“ село Долни Луковит, за да приемат своите възпитаници.
Кратковременни прекъсвания на захранването 3-7.09.2018
Публикувано на
Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август - 17 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно…
ИНФОРМАЦИЯ за Обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”
Публикувано на
ИНФОРМАЦИЯ за Обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” На 10.08.2018 г. се проведе заседание на назначената комисия за разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ - Договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г. Обща стойност на проекта е 29 826,00 лева, като финансовите средства  отпуснати от Фонд „Социална закрила” са в размер на 26 843,40 лeва.…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в в пазарни консултации
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на индикативни оферти на участниците в в пазарни консултации     На 30.08.2018 год. (сряда) в 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 306 от 29.08.2018 г. на Кмета на Община Искър, която да получи и отвори подадените индикативни оферти за участие в пазарни консултации. Назначената комисия е в състав, както следва: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Банков Андреев - Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър; ЧЛЕНОВЕ: Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт „Обществени поръчки”…
Съобщение за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти
Публикувано на
Съобщение за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти............ пълния текст на съобщението може да видите тук