Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Спешен/авариен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на общинска администрация – гр. Искър“       На 31.03.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 217 от 30.03.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38. Председателят на…
СЪБЩЕНИЕ Със заповед на министъра на здравеопазването от последните минути се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Със заповед на министъра на здравеопазването от последните минути се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от: полагане на труд в населеното място; • здравословни причини на пътуващия или на негови близки; • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес; • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ…
Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г.
Публикувано на
Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. повече информация тук
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР
Публикувано на
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ИСКЪР КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ИСКЪР   Уважаеми съграждани, Във връзка с въведеното извънредно положение, което е обявено в страната ни по повод разпространението на COVID-19, искам да се обърна към вас с молба за стриктно спазване указанията на Националния оперативен щаб, Министъра на здравеопазването, органите на Министерство на вътрешните работи и местната власт. Макар по-възрасните хора да са най-засегнати, вирусът не подминава и по-младите. Сега не е време да бъдем смели и безотговорни, време е да бъдем умни и отговорни. Завишете личната си хигиена и ограничете контактите си. Използвам момента да…
Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020г. за изменение и допълнение на заповед № РД-01-130 от 17.03.2020г.
Публикувано на
Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020г. за изменение и допълнение на заповед № РД-01-130 от 17.03.2020г. цялото съобщение тук