Get Adobe Flash player

Съобщения

Временно прекъсване на електроснабдяването за периода 13 – 18 ноември 2017 г. включително.

Публикувано на
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 - 18 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Община Искър гр.Искър На 13.11.2017 г.(понеделник)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 14.11.2017 г.(вторник)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 15.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 16.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 17.11.2017 г.(петък)  от 08:30 ~ 16:30…

ОИЦ – Плевен проведе информационна среща в град Искър

Публикувано на
Областен информационен център – Плевен проведе информационна среща/открита приемна на площада пред Oбщина Искър за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. На срещата бяха представени актуалните и предстоящите процедури за 2017 г. и 2018 г. по Програма за развитие на селските райони.

Обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план и доклад за Екологична оценка на община Искър

Публикувано на
Днес 09.11.2017г. от 11.00 часа в Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“ град Искър, Зала 2 се проведе обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план община Искър и докладът за Екологичната оценка към него. При разработването на плана са засегнати демографските проблеми, съществуващото положение на изпълнената техническа инфраструктура, екологичната обстановка в района, територии за обществено ползване и производствена дейност, както и набелязаните мерки и концепцията за развитието на общината за следващите 20 години.

Временно прекъсване на електроснабдяването (06 – 10 ноември 2017 )

Публикувано на
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 - 10 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Община Искър гр.Искър На 06.11.2017 г.(понеделник)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 07.11.2017 г.(вторник)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 08.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 09.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 10.11.2017 г.(петък)  от 08:30 ~ 16:30…

Временно прекъсване на електроснабдяването (30 – 31 октомври)

Публикувано на
Временно прекъсване на електроснабдяването Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 - 31 октомври и 01 - 04 ноември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Община Искър гр.Искър На 30.10.2017 г.(понеделник)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 31.10.2017 г.(вторник)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 01.11.2017 г.(сряда)  от 08:30 ~ 16:30 ч. На 02.11.2017 г.(четвъртък)  от 08:30 ~…

Временно прекъсване на електроснабдяването (23 – 27 октомври 2017 г. )

Публикувано на
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 - 27 октомври 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Община Искър На 25.10.2017 г.(сряда)  от 09:00 ~ 15:30 ч. Улици: Ал. Димитров, Ас. Халачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр. Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Басил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев, Въло Йончев, Георги Димитров, Искър, Калинин, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен…

На 26 октомври храм „Св. Димитрий” в град Искър чества 180 години от създаването си

Публикувано на
На един от най-почитаните християнски празници Димитровден, църквата „Св. Димитрий” в град Искър чества своя храмов празник и 180 години от построяването си през 1837г. От 11.30 часа ще бъде отслужена Празнична света литургия и водосвет и курбан за здраве. Приканват се гражданите и гостите на град Искър да присъстват на тържествените богослужения и да се помолят за здраве, духовно спасение, за вяра, надежда и любов.

Прессъобщение

Публикувано на
Достъп до Единната информационна система ``Единство 2`` имат Кметовете на населени места в община Искър. Във връзка със стремежа на Нотариална камара на Република България за възпирането на имотните измами и съгласно допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, се предостави на органите на местната администрация, право на ограничен достъп за въвеждане в Единната информационна система „Единство 2“ на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 от Наредба № 32. Нотариалната камара ще разчита изключително на органите на месната власт процесът по въвеждане на коректни извлечения да протича своевременно, за…

Временно прекъсване на електроснабдяването.

Публикувано на
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 02-06 октомври 2017 г. вкпючително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Община Искър На 12.10.2017 г.  от 09:00 ~ 15:30 Улици: Ал Димитров, АсХалачев, Байкал, Балкан, Балчик, Бр Миладинэви, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Басил Коларов, Велико Търново, Велко Кръстев, Въло Йончев, Георги Димитров, Искър, Калинин. Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Малчика, Мара Денчева,…

Съобщение за отваряне на оферти.

Публикувано на
На 05.10.2017 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 267/19.09.2017 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции”, открита с Решение № 17/25.08.2017 г.   Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. "Георги Димитров" № 38.   Назначената комисия е в…