Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет:  „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“;  Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 - / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”  На 15.05.2019 г., в изпълнение на Заповед № 69/08.03.2019 г. на  Кмета на Община Искър от 9.00 часа, в Заседателната зала…
СЪОБЩЕНИЕ относно подаване на заявление за вписване по електронен път за Избори ЕП2019
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър и Кметствата по населените места по настоящ адрес и по електронен път на сайта на общината на адрес:  link   Ако не получите потвърждение,  можете да се свържете с нас на телефон 065 163 720
ПОКАНА консултации ПСИК
Публикувано на
ПОКАНА консултации ПСИК пълният текст на съобщението може да видите тук
РЕШЕНИЕ №147-ЕП от 02.05.2019 г.
Публикувано на
  РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПЛЕВЕН   РЕШЕНИЕ №147-ЕП от 02.05.2019 г. ОТНОСНО: Определяне числения състав на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, секционните избирателни комисии в болнични заведения, секционните избирателни комисии в затвори, секционните избирателни комисии в домове за стари хора и хора с увреждания според квотите на парламентарно представените партии и коалиции в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. На основание чл. 72, ал. 1, т.4 и чл. 90, ал.1, ал. 2 и ал.4 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение №96-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК и Решение №05-ЕП/12.04.2019г. на Районна…
СЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация гр.Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че съгласно Заповед № 166 от 08.05.2019 г. на Кмета на общината 11 май 2019 г. (събота)  е обявен за работен ден. Служители от общинска администрация – гр. Искър и от кметствата на територията на общината ще приемат Заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са различни в различните населени места, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от…