Get Adobe Flash player

Съобщения

Обява за оркестранти на военна служба в Гвардейския духов оркестър
Публикувано на
Обява за оркестранти на военна служба в Гвардейския духов оркестър Обява за допускане до участие  и провеждане на конкурс  с кандидати за  приемане на оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър .Пълния текст може да видите  тук
ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Публикувано на
Ръководството на Община Искър кандидатства във Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ с проект „Модернизиране на кухненското оборудвате и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“. Управителния съвет на ФСЗ на свое заседание е одобрил проекта на община Искър за финансиране. Той предвижда, закупуване на ново кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Искър. Със закупуването на ново оборудване, ще бъде постигнато пестене на време за приготвяне на храната,  пестене на електроенергия, ще се подобрят условията на труд в кухнята на Домашен социален патронаж в град Искър и ще се осигури достъп на по-голям брой граждани до качествена…
Kратковременни прекъсвания на електрозахранването 02-06.07.2018
Публикувано на
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:   Община Искър На 02. 07.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./  на 03. 07.2018 г. /08:30 - 16:00 ч./ -  Писарово, Общ. Искър:  XII-295 Кв. 72, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Боримечката, Братя Миладинови, Волга, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Даме Груев,…
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
Съобщение   за отваряне на оферти     Днес, 26.06.2018 год., в изпълнение на Заповед № 232 / 25.06.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на  община Искър ЧЛЕНОВЕ: Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър   Бистра Чавдарова Минковска - Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър,   със задача: на 26.06.2018 г. (вторник) от 10.30 часа, в заседателната зала…
Kратковременни прекъсвания на електрозахранването
Публикувано на
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:   На 25.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Искър, Общ. Искър:   Адил Дервишев На 25.06.2018 г. /08:45 - 09:15 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Писарово, Общ. Искър:   III-422, Кв. 81, XII-295 Кв.72, Алеко Константинов, Александър…