Get Adobe Flash player

Съобщения

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 ноември – 16 ноември 2018 г.
Публикувано на
Уважаеми клиенти,  ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.  Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 ноември – 16 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно…
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)“
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ  „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”   Днес, 05.11.2018 год., в изпълнение на Заповед № 390 / 05.11.2018 г. на  Кмета на община Искър от 09.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на  община Искър   ЧЛЕНОВЕ: 1. Сашо Велчев Гергов - Главен експерт „Икономически дейности” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искърщ   2. Сава Огнянов Марков - Младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и…
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05 – 09 ноември
Публикувано на
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.   Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05 – 09 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за…
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на Проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ към Фонд „Социална закрила”
Публикувано на
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на  Проект:  „Модернизиране на кухненското оборудване и  обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ към Фонд „Социална закрила” Във връзка с договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г. и Анекс № 1  от 09.08.2018 г. към договора за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г., сключени между Фонд „Социална закрила” и Община Искър се осъществи проект „Модернизиране на кухненското оборудване и  обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“.   Целева група по проекта:  Хора с увреждания, възрастни хора, деца и младежи.   Ползватели на социалната услуга: Ползвателите на социалните услуги са лица, живеещи на територията на общината. Тези…
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ „Доставка на един автобус с брой места за сядане (22 до 27) +1 (микробус)”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ   „Доставка на един автобус с брой места за сядане (22 до 27) +1 (микробус)”     Днес, 29.10.2018 год., в изпълнение на Заповед № 377/ 29.10.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.00 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на  община Искър  ЧЛЕНОВЕ: 1. Сашо Велчев Гергов - Главен експерт „Икономически дейности” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искърщ   2. Сава Огнянов Марков - Младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие…