Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложение на участника в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на ценовите предложение на участника в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“ На 22.10.2018 год. oт 09.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с със Заповед № 360 от 16.10.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38. На публичното отваряне на офертите не присъстваха…
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертата и разглеждане на документите на участника в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“ На 22.10.2018 год. от 10.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 361 от 16.10.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с…
Съобщение за удължаване срока за събиране на оферти
Публикувано на
Съобщение за удължаване срока за събиране на оферти за доставка на автобус.... Пълния текст на съобщението тук
Прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 октомври
Публикувано на
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 22 - 26 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част…
ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“
Публикувано на
ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“ Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ Предотвратяване на деквалификацията на младежите; Превенция срещу “изтичането на мозъци”; Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация; Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа; Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика. През 2018-2019 г. Програмата се реализира в Компонент 1. Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г.…