Get Adobe Flash player

Съобщения

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили – Пловдив
Публикувано на
О Б Я В А   за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили - Пловдив 1.Със заповед № ОХ-307/27.032019г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в 68 бр. Специални сили. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 18.06.2019г. 3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до…
О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши или средни училища в страната или в чужбина в Стационарната комуникационна и информационна система.
Публикувано на
О Б Я В А   за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански  висши или средни училища в страната или в чужбина в Стационарната комуникационна и информационна система. 1.Със заповед № ОХ-308/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Стационарната КИС. 2.Кандидатите следва да подадат заявление до командира на Стационарната КИС, чрез структурите на Централно военно окръжие, до 17.05.2019 г. 3.Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща…
О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина
Публикувано на
О Б Я В А   за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина 1.Със заповед № ОХ-309/27.02019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв, на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие.   2.Кандидатите следва да подадат заявление до командващия на СКС, командира на ВМС или началника на ЦВО чрез териториалната структура за водене на…
Община Искър реализира проект „Спортен център“ в гр. Искър
Публикувано на
Община Искър реализира проект „Спортен център“ в гр. Искър Община Искър реализира проект „Спортен център“, намиращ се в УПИ VІІІ-689, стр.кв. 20, по плана на гр. Искър, намиращ се на ул. „Христо Ботев“. Спортния център е с естествени зелени площи и дървета. Сред тях се насадиха други видове широколистни и иглолистни дървета и декоративни храсти. Изпълни се ремонт на административната сграда; Изгради се Многофункционална спортна площадка за три вида спорт: волейбол, тенис на корт и хандбал с места за зрители. Детска площадка със седем вида детски съоръжения за деца от 3 до 12 год. възраст, под които има положена ударопоглъщата…
Заповед №134/23.04.2019г.
Публикувано на
пълния текст може да видите тук