Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Спортен център в кв.20, гр. Искър” и Обособена позиция № 2: „Упражняване на Строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и съставяне на технически паспорт за обект: „Ремонт ДГ „Мара Балева“ - ясла, гр. Искър”     На 30.06.2017 год. от 9:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със…
Съобщение за отваряне на офертите.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:  „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване, контейнери и кофи за смет за нуждите на община Искър” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на два специализирани автомобили (втора употреба) за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Искър” и Обособена позиция № 2: „Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кофи за смет тип „Мева” за нуждите на община Искър” На 28.06.2017 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед…