Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 24.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на мост на река Писаровска в с.Писарово при квартали 111 и 113, община Искър”, от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 104 / 24.03. 2016 г. на Кмета на община Искър. Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване в деловодството на администрацията,…
Набиране на граждани за начална влоенна потготовка.
Публикувано на
Каталога и заповетта можете да свалите от линка по долу.   Icon of Набиране на граждани за начална влоенна потготовка.Набиране на граждани за начална влоенна потготовка.    [16.03.2016]   [835.0 KiB]   [31 сваляния]  
Заповед: разпределенеи на средства, формули образование 2016
Публикувано на
Заповетта можете да свалите от тук. Icon of Заповед: разпределенеи на средства, формули образование 2016Заповед: разпределенеи на средства, формули образование 2016    [08.03.2016]   [1.6 MiB]   [116 сваляния]
Важно: Списък на длъжниците към община Искър
Публикувано на
Списъка на длъжниците към община Искър можете да свалите от линка по долу. Icon of Списък на длъжниците към община ИскърСписък на длъжниците към община Искър    [07.03.2016]   [130.5 KiB]   [117 сваляния]