Get Adobe Flash player

Съобщения

Отваряне на оферти за избор на изпълнител.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   В изпълнение на Заповед № 303 от 01.09.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:    „Извършване на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър”   Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на Възложителя и нормативните документи. В Община Искър е постъпила една оферта, както следва: № по ред Юридическо лице /фирма/ Участник, Адрес за кореспонденция…
Съобщение: Отваряне на оферта
Публикувано на
Днес 18.08.2015 г. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър в изпълнение на Заповед № 284 от 18.08.2015 г. на Кмета на община Искър от 10.00 часа в се събра комисия назначената комисия, на открито заседание, отвори постъпилата оферта  за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на член 101д, ал.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд и училищен плод в Община Искър”. В деловодството на Община Искър e постъпила една оферта, както следва: № по ред Юридическо лице /фирма/ Участник, Адрес за кореспонденция Име, презиме…
Съобщения за отваряне на оферти
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Днес 17.08.2015 г. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър в изпълнение на Заповед № № 282 /14.08.2015 г. на Кмета на община Искър назначената комисия, на открито заседание, отвори постъпилите оферти  за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с предмет: „Упражняване на сроителен надзор на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров” от ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър”. В деловодството на Община Искър са постъпили три оферта, както следва: № по ред Юридическо лице…
Заповед за изменение
Публикувано на
Файла можете да свалите от линка долу.   Icon of Заповед за изменение.Заповед за изменение.    [06.08.2015]   [1.4 MiB]   [365 сваляния]
Протокол от заседание на комисията по Заповед №257/23.07.2015
Публикувано на
Протокола можете да свалите от линка долу. Icon of ПротоколПротокол    [04.08.2015]   [1.1 MiB]   [209 сваляния]