Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценови оферти
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   В изпълнение на Заповед № 177 от 22.05.2015 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър на открито заседание бяха отворени пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” и оповестени цените на допуснатия участник № 1 – „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД, град Плевен по обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”. Офертите бяха отворени по реда на обособените позиции, за които участва участника. Комисията състави и подписа протокол от работата си на 30.06.2015 год. Всички протоколи от работата на Комисията бяха предадени…
Съобщение относно публично обсъждане на бюджет 2014 – 26.06.2015 г.
Публикувано на
Обсъждането ще се проведе на 26 юни 2015 г. /петък / от 9:30 часа в заседателна зала на община Искър. Пакет с документи свързани с обсъждането може да свалите от линка по- долу:
04. Публично обсъждане на бюджет 2014 - 26.06.2015 г. (15.2 MiB, 252 downloads)
Съобщение относно проект „Нови възможности за грижа“
Публикувано на
Съобщението може да свалите от линка по-долу:
Съобщение за отмяна на втори етап (148.2 KiB, 158 downloads)
СЪОБЩЕНИЕ относно проект на Наредба №28 – ”За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225, ал.3 от закона за устройство на територията на община Искър” на Общински съвет – Искър
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 14 дни, Община Искър чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта на Наредба №28 - ”За принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225, ал.3 от закона за устройство на територията на община Искър” на Общински съвет – Искър. Проекта на наредбата можете да видите тук <линк>
СЪОБЩЕНИЕ относно процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2015, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, община Искър набира заявление-деклариция за ползване на социалната услугата. Обществената трапезария е общинска дейност, в структурата на Домашен социален патронаж гр. Искър, предоставяща социална услуга в общността, с капацитет 30 места, насочена към задоволяване на потребностите от храна на най-уязвимите лица. Община Искър обявява прием за набиране на заявление-декларация от желаещите да ползват услугата, в сградата на  Домашен социален патронаж, град Искър от дата 09.06.2015г., от 8.30 часа до 11.30 часа. Лицата, които подават…