Get Adobe Flash player

Администрация

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР 2017 година    [24.01.2017]   [1.7 MiB]   [184 сваляния]
09. Заповед № 16    [24.01.2017]   [63.5 KiB]   [198 сваляния]
08. Доклад за аутсорсинг на община Искър    [25.09.2014]   [347.5 KiB]   [370 сваляния]
07. Устройствен правилник 2015 година    [20.03.2015]   [375.0 KiB]   [917 сваляния]
06. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.     [30.01.2015]   [215.3 KiB]   [326 сваляния]
05. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 План за действие.    [30.01.2015]   [235.0 KiB]   [303 сваляния]
04. ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКЪР    [30.01.2015]   [9.4 MiB]   [496 сваляния]
03. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР    [25.09.2014]   [461.0 KiB]   [387 сваляния]
02. Инструкция за информационно - деловодната дейност и работата с документите в община Искър.    [25.09.2014]   [313.5 KiB]   [1240 сваляния]
01.Устройствен правилник за организацията на дейностите и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Искър.    [03.01.2014]   [352.5 KiB]   [496 сваляния]

Декларации по чл.12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси