Get Adobe Flash player

Обяви

NameSizeHits
NameSizeHits
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на общ.Искър191.1 KiB7
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационалната информационна и комуникационна система445.6 KiB19
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования235.0 KiB16
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър171.9 KiB23
Публичен търг с явно наддаване за част от автогара Искър 171.9 KiB33
Забрана на пашата на животни в определени територии.309.8 KiB26
Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стоп.2018-2019 г.3.2 MiB25
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ XIX-961 179.5 KiB36
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, За отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Долни Луковит, общ.Искър, представляващ УПИ XVIII180.2 KiB36
Заповед за изменение на заповед №РД -290/12.09.2017920.7 KiB84
Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор182.3 KiB84
Обява за войнишки длъжности1.0 MiB93
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на пасища, мери и ливади.325.5 KiB87
Заповед на Кмета на община Искър относно наем на полските пътища.856.9 KiB98
За продажба на недвижим имот І-626 в кв.12А по плана на с.Староселци212.6 KiB98