Get Adobe Flash player

Обяви

NameSizeHits
NameSizeHits
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на пасища, мери и ливади.325.5 KiB18
Заповед на Кмета на община Искър относно наем на полските пътища.856.9 KiB25
За продажба на недвижим имот І-626 в кв.12А по плана на с.Староселци212.6 KiB28
За продажба на недвижим имот ПИ № 104062 321.1 KiB35
За продажба на недвижим имот І-1852 212.3 KiB24
За продажба на недвижим имот І-1135 212.5 KiB23
Заповед на областна дирекция "Земеделие" относно разпределението на масивите за ползване на територията на община Искър.4.7 MiB48
100. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.06.2016496.7 KiB352
99. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.03.2016488.4 KiB337
98. Бюджет на Община Искър за 2016 година13.0 MiB297
97. Разрешение № 419 за проучване на стройтелни матерали.106.9 KiB390
96. Отчет на НУ "Христо Ботев" към 31.12.2015 г.569.6 KiB466
95. Съобщeние за напредък на проект Нови възможности за грижа109.5 KiB506
94. Обява на Националния осигурителен институт639.9 KiB484
93. Покана за обществено обсъждане на бюджета за 20162.0 MiB427