Get Adobe Flash player

Обяви

NameSizeHits
NameSizeHits
80. Заповед №51/24.02.2015 година1.5 MiB408
79. Свободни места за войници89.7 KiB200
78.Заповед №10 от 19.01.20152.1 MiB284
77. Отчет на НУ "Христо Ботев" с. Писарово.1.6 MiB257
76. Заповеди на областна дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване.3.5 MiB288
75. Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г.5.7 MiB305
74. Изложба "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г."191.4 KiB297
73. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА185.0 KiB263
72. Обществено обсъждане проектобюджет 20154.5 MiB284
71. Отчет на бюджет на община Искър - тримесечие694.3 KiB151
70, Разрешение №402 от 29.09.2014 за проучване на строителни материа-подзменни богатства1.9 MiB275
69. Финална пресконференция по договор №13-11-35/30.10.2013г. по ОПАК1.4 MiB213
69. Покана за финална прескоференция по договор №13-11-35/30.10.2013г. по ОПАК108.5 KiB239
68. Масиви за ползване за стопанската 2014/2015 година4.2 MiB259
67. Отчет на НУ "Христо Ботев" с. Писарово община Искър1.2 MiB250