Get Adobe Flash player

Обяви

NameSizeHits
NameSizeHits
75. Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г.5.7 MiB295
74. Изложба "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г."191.4 KiB288
73. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА185.0 KiB251
72. Обществено обсъждане проектобюджет 20154.5 MiB274
71. Отчет на бюджет на община Искър - тримесечие694.3 KiB144
70, Разрешение №402 от 29.09.2014 за проучване на строителни материа-подзменни богатства1.9 MiB261
69. Финална пресконференция по договор №13-11-35/30.10.2013г. по ОПАК1.4 MiB204
69. Покана за финална прескоференция по договор №13-11-35/30.10.2013г. по ОПАК108.5 KiB229
68. Масиви за ползване за стопанската 2014/2015 година4.2 MiB251
67. Отчет на НУ "Христо Ботев" с. Писарово община Искър1.2 MiB240
65. Информация - обучение - ОПАК по договор 13-11-35/30.10.2013 г.1.2 MiB199
66. Покана. Относно: Провеждане консултации за състава на Секционните избирателни комисия за изборите за народни представетели на 5 октомври 2014 г.190.0 KiB228
65. На 18,08,2014г. се проведе заключителна пресконференция по проект с рег.№13-13-60/24.10.2013г.1.1 MiB204
64. Покана за заключителна пресконференция по проект с договор № 13-13-60/24.10.2013117.0 KiB224
63. Приет - Общински план за развитие на община Искър 2014-202099.3 MiB150