Get Adobe Flash player

Обяви

NameSizeHits
NameSizeHits
33. Проектобюджет за 2014 г. 2.5 MiB279
32. Отчет изпълнението на бюджета ОУ "Хр.Ботев" с.Староселци.3.5 MiB279
31. Заповеди ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр.Плевен 1.8 MiB239
30. Обява "Южен поток". 423.8 KiB241
29. Заповед на Директора на ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр.Плевен за назначаване на комисии за създаване на масиви и ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите за 2013/14 година. 1.1 MiB238
28. Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа и улична мрежа в община Искър”327.5 KiB155
27. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на газопровода "Южен поток". 26.0 KiB253
26. Изграждане на Газосепарационен възел и разпределителен газопровод.4.3 MiB352
25. МЕРКИ ЗА УСКОРЯВАНЕ РЕМОНТА НА ВТОРОКЛАСНИЯ ПЪТ ИСКЪР- КНЕЖА.371.3 KiB291
24. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ. 261.4 KiB224
23. ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ34.5 KiB279
22. Отчет на чителище "Петко Рачов Славейков - 1926" с.Староселци840.3 KiB311
21. ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 112.5 KiB254
20. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ. а на община Искър. 265.0 KiB244
19. Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) - Окончателен проект за газопровод "НАБУКО" на територията на община Искър. 36.9 MiB151