Get Adobe Flash player

Обяви

NameSizeHits
NameSizeHits
24. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ. 261.4 KiB208
23. ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ34.5 KiB261
22. Отчет на чителище "Петко Рачов Славейков - 1926" с.Староселци840.3 KiB293
21. ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 112.5 KiB232
20. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ. а на община Искър. 265.0 KiB228
19. Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) - Окончателен проект за газопровод "НАБУКО" на територията на община Искър. 36.9 MiB138
18.Съобщение относно окончателния Парцеларен план за газопровод "НАБУКО"212.6 KiB233
17. КЛАСИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ «ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ – 3» , СЪГЛАСНО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОДБОР.517.0 KiB275
16. Годишен отчет за 2012 година на НУ "Христо Ботев" с.Писарово1.7 MiB257
15. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ. 174.0 KiB221
14. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ946.9 KiB255
13. Списък на допуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция "СИРТУС" 604.8 KiB272
12. Покана за предоставяне на индикативна оферта за дейностите: Разработване на анализи, изследвания необходими за разработване на общинските планове (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ, анализи разходи-ползи); Разработ604.8 KiB282
11. Покана за предоставяне на индикативна оферта за дейностите: Разработване на анализи, изследвания необходими за разработване на общинските планове (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ, анализи разходи-ползи); Разработ190.0 KiB237
10. Покана за предоставяне на индикативна оферта за дейността Информация и публичност по проект на ОП „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на п190.5 KiB235