Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 6.1. Приложение 4.1 - КСС 6.1. Приложение 4.1 - КСС20.8 KiB14
Icon of 6. Образeц 4 - Ценово предложение 6. Образeц 4 - Ценово предложение38.7 KiB8
Icon of 5. Образци за участие (1-3) 5. Образци за участие (1-3)59.8 KiB13
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка119.6 KiB10
Icon of 3. Документация за участие 3. Документация за участие117.8 KiB12
Icon of 2. Техническа спецификация 2. Техническа спецификация272.2 KiB13
Icon of 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП6.3 KiB12
Icon of 1. Обява за обществена поръчка 1. Обява за обществена поръчка202.3 KiB26
1 2