Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 6.1. Приложение 4.1 - КСС 6.1. Приложение 4.1 - КСС20.8 KiB32
Icon of 6. Образeц 4 - Ценово предложение 6. Образeц 4 - Ценово предложение38.7 KiB22
Icon of 5. Образци за участие (1-3) 5. Образци за участие (1-3)59.8 KiB21
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка119.6 KiB17
Icon of 3. Документация за участие 3. Документация за участие117.8 KiB20
Icon of 2. Техническа спецификация 2. Техническа спецификация272.2 KiB28
Icon of 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП6.3 KiB45
Icon of 1. Обява за обществена поръчка 1. Обява за обществена поръчка202.3 KiB32
1 2