Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 6.1. Приложение 4.1 - КСС 6.1. Приложение 4.1 - КСС20.8 KiB23
Icon of 6. Образeц 4 - Ценово предложение 6. Образeц 4 - Ценово предложение38.7 KiB17
Icon of 5. Образци за участие (1-3) 5. Образци за участие (1-3)59.8 KiB19
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка119.6 KiB12
Icon of 3. Документация за участие 3. Документация за участие117.8 KiB16
Icon of 2. Техническа спецификация 2. Техническа спецификация272.2 KiB19
Icon of 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП6.3 KiB33
Icon of 1. Обява за обществена поръчка 1. Обява за обществена поръчка202.3 KiB29
1 2