Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 5. Приложение 4.1 - КСС 5. Приложение 4.1 - КСС251.5 KiB7
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка21.3 KiB2
Icon of 3. Образец 3 - Техническо предложение 3. Образец 3 - Техническо предложение47.4 KiB0
Icon of 3. Образец 1 - Опис 3. Образец 1 - Опис31.7 KiB0
Icon of 3. Образeц 4 - Ценово предложение 3. Образeц 4 - Ценово предложение31.6 KiB1
1 2 3

 

ПРЕКРАТЕНА ! Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 9. Информация за публикувана в профила на купувача обява - АОП 9. Информация за публикувана в профила на купувача обява - АОП 51.4 KiB38
Icon of 8. Образец № 2 еЕЕДОП 8. Образец № 2 еЕЕДОП94.4 KiB10
Icon of 7. Проект на договор 7. Проект на договор60.1 KiB45
Icon of 6.1. Приложение 4.1 - КСС 6.1. Приложение 4.1 - КСС20.8 KiB39
Icon of 6. Образeц 4 - Ценово предложение 6. Образeц 4 - Ценово предложение38.7 KiB32
1 2 3 4