Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 5. Приложение 4.1 - КСС 5. Приложение 4.1 - КСС251.5 KiB23
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка21.3 KiB18
Icon of 3. Образец 3 - Техническо предложение 3. Образец 3 - Техническо предложение47.4 KiB12
Icon of 3. Образец 1 - Опис 3. Образец 1 - Опис31.7 KiB5
Icon of 3. Образeц 4 - Ценово предложение 3. Образeц 4 - Ценово предложение31.6 KiB8
1 2 3 4

 

ПРЕКРАТЕНА ! Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 5. Образци за участие (1-3) 5. Образци за участие (1-3)59.8 KiB24
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка119.6 KiB21
Icon of 3. Документация за участие 3. Документация за участие117.8 KiB26
Icon of 2. Техническа спецификация 2. Техническа спецификация272.2 KiB38
Icon of 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП6.3 KiB53
1 2 3 4