Get Adobe Flash player

Събиране на оферти с обява


Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 6. Проект на договор 6. Проект на договор57.4 KiB12
Icon of 5. Приложение 4.1 - КСС 5. Приложение 4.1 - КСС251.5 KiB24
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка21.3 KiB19
Icon of 3. Образец 3 - Техническо предложение 3. Образец 3 - Техническо предложение47.4 KiB12
Icon of 3. Образец 1 - Опис 3. Образец 1 - Опис31.7 KiB5
1 2 3 4

 

ПРЕКРАТЕНА ! Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на НЧ „Ламби Кандев – 1893“ в град Искър, община Искър

ИмеРазмерСваляния
Icon of 5. Образци за участие (1-3) 5. Образци за участие (1-3)59.8 KiB27
Icon of 4. Методика за определяне на комплексна оценка 4. Методика за определяне на комплексна оценка119.6 KiB23
Icon of 3. Документация за участие 3. Документация за участие117.8 KiB29
Icon of 2. Техническа спецификация 2. Техническа спецификация272.2 KiB41
Icon of 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП 1.1 Хипервръзката за обявата в АОП6.3 KiB56
1 2 3 4