Get Adobe Flash player

График за заседания на комисиите 2019-2023 г.

 

03. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии на 27.12.2019 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец декември  2019 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър   Заседание на Общински съвет – Искър – 27.12.2019 г. от 14:0...

02. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец декември 2019 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец декември  2019 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър   Заседание на Общински съвет – Искър – 19.12.2019 г. от 14:0...

01. ГРАФИК за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии през месец ноември 2019 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на заседанията на Общински съвет – Искър и на Постоянните комисии  през месец ноември  2019 г. м ясто на провеждане – Заседателна зала о бщина Искър , гр.Искър   Заседание на Общински съвет – Искър – 25.11.2019 г. от 13...