Get Adobe Flash player

Дневен ред комисии 2019-2023 г.

 

01. Дневен ред 25.11.2019 г.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :     За становище: Комисия “Устройсто на територията, общинска собственост, благоустройство и промишленост“ Продажба на жилищна сграда, полумасивна жилищна сграда, гараж, две масивни стопански сгради и навес построени върху общинс...