Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър

38. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър    [25.09.2014]   [42.6 MiB]   [179 сваляния]

39, Доклад на АОП за законосъобразност на процедурата    [03.10.2014]   [1.7 MiB]   [183 сваляния]

Решение за промяна ( АОП – 627753 )

Разяснение №1 до заинтересованите лица.    [10.10.2014]   [602.7 KiB]   [216 сваляния]

Разяснение №2 до заинтересованите лица.    [24.10.2014]   [655.3 KiB]   [211 сваляния]

Протокол №1 от работата на комисията     [11.11.2014]   [4.3 MiB]   [188 сваляния]

Съобщение за отваряве на ценови оферти.    [26.11.2014]   [871.7 KiB]   [201 сваляния]

Решение за определяне на изпълнител.    [09.12.2014]   [754.5 KiB]   [198 сваляния]

Протокол 1 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [3.6 MiB]   [200 сваляния]

Протокол 2 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [7.6 MiB]   [191 сваляния]

Протокол 3 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [1.8 MiB]   [223 сваляния]

Информация за освободена гаранция за участие.    [06.01.2015]   [177.0 KiB]   [179 сваляния]

 Информация за извършена авансово плащане.    [18.05.2015]   [181.5 KiB]   [166 сваляния]

Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [182.5 KiB]   [156 сваляния]

Информация за извършено плащане.    [14.03.2016]   [186.0 KiB]   [42 сваляния]

Информация за изпълнението на договор.    [11.05.2016]   [1.4 MiB]   [72 сваляния]