Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър

38. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Долни Луковит, община Искър    [25.09.2014]   [42.6 MiB]   [201 сваляния]

39, Доклад на АОП за законосъобразност на процедурата    [03.10.2014]   [1.7 MiB]   [206 сваляния]

Решение за промяна ( АОП – 627753 )

Разяснение №1 до заинтересованите лица.    [10.10.2014]   [602.7 KiB]   [240 сваляния]

Разяснение №2 до заинтересованите лица.    [24.10.2014]   [655.3 KiB]   [234 сваляния]

Протокол №1 от работата на комисията     [11.11.2014]   [4.3 MiB]   [212 сваляния]

Съобщение за отваряве на ценови оферти.    [26.11.2014]   [871.7 KiB]   [225 сваляния]

Решение за определяне на изпълнител.    [09.12.2014]   [754.5 KiB]   [221 сваляния]

Протокол 1 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [3.6 MiB]   [225 сваляния]

Протокол 2 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [7.6 MiB]   [215 сваляния]

Протокол 3 от работата на комисията.    [09.12.2014]   [1.8 MiB]   [247 сваляния]

Информация за освободена гаранция за участие.    [06.01.2015]   [177.0 KiB]   [204 сваляния]

 Информация за извършена авансово плащане.    [18.05.2015]   [181.5 KiB]   [190 сваляния]

Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [182.5 KiB]   [185 сваляния]

Информация за извършено плащане.    [14.03.2016]   [186.0 KiB]   [45 сваляния]

Информация за изпълнението на договор.    [11.05.2016]   [1.4 MiB]   [74 сваляния]