Get Adobe Flash player

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР, МАНДАТ 2015-2019 Г.

Име, презиме, фамилия

образ.

професия

месторабота

 Избран от/ ПП Коалиция

1 Любомир Иванов Йолов висше Охрана на обществения ред и сигурност. Председател ОбС Председател на ОбС – Искър/КП „Бъдеще за община Искър”
2 Иван Филипов Коларски средно Земеделие и животновъдство пенсионер Общински съветник/КП „Бъдеще за община Искър”
3 инж. Светослав Иванов Бординяшки  

 

висше

 

 

Управител

 

„Лафиеста 57” ЕООД

Председател на Комисия „Бюджет и финанси, транспорт,търговия и инвестиционна политика”/ КП „Бъдеще за община Искър”

 

4 Лидия Тодорова Гъбова  

 

висше

 

 

Учител

 

 

пенсионер

Председател на Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени оргавизации, законност и обществен ред”/ КП „Бъдеще за община Искър”
5 Мирослав Здравков Петров Общински съветник/ КП „Бъдеще за община Искър”
6 Емил Бочев Емилов Председател на Комисия „Контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси”/ПП „ДПС”
7 Борис Иванов Борисов средно техническо Техник, промишлена електроника  

пенсионер

Общински съветник/ПП „ГЕРБ”
8 инж. Илияна Миткова Йончева – Гложенска  

висше

Инженер-мениджър ОСЗ Кнежа, офис Искър Председател на Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология”/ ПП „ГЕРБ”
9 Пенка Стоянова Петкова средно специално пенсионер Общински съветник/”/ ПП „ГЕРБ”
10 Венцислав Андреев Мариновски  

висше

 

Учител

ОУ „Васил Левски”, с. Д. Луковит Зам. председател на ОбС – Искър/”АБВ”
11 Пламен Илиев Герчеговски средно Машинен монтьор Общински съветник/”АБВ”
12 Дилан Ненов Диланов  

висше

 

Зооинженер

 

ЗКПУ „Надежда” с. Д. Луковит Общински съветник/ПП „Никола Петков”
13 Светослав Гетов Йорданов Общински съветник/ПП „Никола Петков”