Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”

36. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [26.08.2014]   [30.8 MiB]   [173 сваляния]

40. Протокол от работата на комисията.    [03.10.2014]   [6.3 MiB]   [240 сваляния]

41. Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [03.10.2014]   [751.2 KiB]   [232 сваляния]

36.1 Разяснение относно Документация за Избор на изпълнител, чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Ремонт сграда СОУ „Христо Смирненски” гр. Искър”    [19.09.2014]   [1.3 MiB]   [227 сваляния]

Протокол от работата на комисията.    [10.10.2014]   [1.4 MiB]   [234 сваляния]

Решение за определение на изпълнител    [10.10.2014]   [727.6 KiB]   [223 сваляния]

Договор за СМР с приложенията към него    [22.10.2014]   [19.6 MiB]   [552 сваляния]

Информация за освободена гаранция за участие.    [22.10.2014]   [291.3 KiB]   [223 сваляния]

Информация за извършено авансово плащане.    [27.10.2014]   [174.0 KiB]   [223 сваляния]