Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съвременности“

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности"    [29.09.2014]   [11.1 MiB]   [75 сваляния]

 

Уникален номер АОП (Решение) – 625939

Уникален номер АОП (Обявление) –  625938

Решение за промяна (АОП – 627754 )

 

Разяснение до заинтересованите лица.    [24.10.2014]   [1.0 MiB]   [221 сваляния]

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти.    [20.11.2014]   [757.1 KiB]   [233 сваляния]

 

Решение за класиране.    [01.12.2014]   [591.3 KiB]   [207 сваляния]

 

Протокол 1 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [5.4 MiB]   [210 сваляния]

 

Протокол 2 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [1.8 MiB]   [217 сваляния]

 

Договор за строително монтажни работа.    [07.01.2015]   [7.2 MiB]   [220 сваляния]

 

Информация за извършено плащане    [12.06.2015]   [350.5 KiB]   [204 сваляния]

 

Информация за извършено плащане.    [12.11.2015]   [183.0 KiB]   [171 сваляния]

 

Информация за извършено плащане    [08.12.2015]   [184.5 KiB]   [53 сваляния]

 

Информация за извършено плащане    [07.01.2016]   [184.5 KiB]   [47 сваляния]