Get Adobe Flash player

Секция 7 – Парламентарни избори 2014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 15 – ПЛЕВЕНСКИ
ОБЩИНА: ИСКЪР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ            КМЕТСТВО: ……………….  СЕКЦИЯ № 007
адрес на избирателната секция: ………………………………….

–––––––––––––––––-
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
–––––––––––––––––-
АВГУСТИН МИЛАДИНОВ БОРИСОВ
АДРИАН КРАСЕВ АВРАМОВ
АКСЕЛ МИЛЕНОВ МИЛАДИНОВ
АКСИНИЯ ДЕТЕЛИНОВА АНГЕЛОВА
АЛБЕНА АНГЕЛОВА ИВАНЧЕВА
АЛБЕНА МАКСИМОВА МАРИНОВА
АЛБЕНА МЕНОВА АРСОВА
АЛБЕНА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА
АЛЕК ШИБИЛЕВ МИЛАДИНОВ
АЛЕКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКОВ
АЛЕКСАНДРА ЮЛИЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКОВ МАРИНОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПАНОВСКИ
АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ АРСОВ
АЛЕКСАНДЪР СЕВЕРИНОВ АРСОВ
АЛЕКСЕЙ БОРКОВ АЛЕКСИЕВ
АЛЕКСЕЙ КОСТАДИНОВ АРСОВ
АЛИНА АРСОВА РАЙЧЕВА
АЛЬОША АСПАРУХОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНА ДИМИТРОВА КРАСИМИРОВА
АНА КАМЕНОВА ДАНАИЛОВА
АНАСТАСИЯ ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНАТОЛИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
АНАТОЛИ МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АНАТОЛИЙ ИЛИЕВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВЕЛИНОВ
АНГЕЛ МАТОВ ЙОТОВСКИ
АНГЕЛ НИКОЛОВ МАРИНОВ
АНГЕЛ СВЕТЛИНОВ МАРИНОВ
АНДРЕАНА СЕРГЕЕВА АНДРЕЕВА
АНДРЕЙ ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
АНЕЛИЯ АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА МАРИНОВА
АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ ЯНКОВА МИЛАДИНОВА
АНИ ДАВИДОВА АТАНАСОВА
АНИТА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
АНИТА МЛАДЕНОВА КАЛЧЕВА
АНИТА ФИЛИПОВА МАРИНОВА
АНИТА ЮНИЕВА РАНГЕЛОВА
АНКА АНДРЕЕВА КИРИЛОВА
АНКА БОРИСОВА КЪНЧЕВА
АНКА ЕМИЛОВА КЪНЧЕВА
АНКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
АНКА РАЙЧЕВА МИХАЙЛОВА
АННА ВЛАДКОВА ДИКОВА
АННА МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА
АННА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА
АНТОН АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВ
АНТОН ЕМИЛОВ МИХАЙЛОВ
АНТОН МИХАЙЛОВ АНТОНОВ
АРКАДИЙ ФИЛКОВ КАМЕНОВ
АСЕН ГЕНАДИЕВ МЕТОДИЕВ
АСЕН МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
АСЕН НАЧОВ ХРИСТОВ
АСЕН СТОЯНОВ ВИКТОРОВ
АСПАРУХ АЛЕКСАНДРОВ ДАНАИЛОВ
АСПАРУХ АЛЬОШЕВ АСПАРУХОВ
АСЯ ГЮЛЕВА ЙОРДАНОВА
АСЯ МЕНОВА ИЛИЕВА
АСЯ СИМОВА МИТЕВА
АТАНАС АНАТОЛИЕВ МАРИНОВ
АТАНАС АТАНАСОВ МАРИНОВ
АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
АТАНАСА ДИЛКОВА ЙОНЧОВСКА
АТАНАСКА ВЕЛИЧКОВА ФИЛИПОВА
БАГРЯНА ЗАМФИРОВА ИЛИЕВА
БАЙРАМ НИКОЛАЕВ ЦВЕТАНОВ
БЕНО БОРИСОВ БАЛЕВ
БИЛЯЗИ АЛИЕВ САЛИЕВ
БИЛЯНА БОРИСОВА ЯНКОВА
БИСЕР АЛЕКСИЕВ КОСТАДИНОВ
БИСЕР АСЕНОВ СТОЯНОВ
БИСЕР БОЖИДАРОВ СТОЯНОВ
БИСЕР ДЕТЕЛИНОВ СТЕФАНОВ
БИСЕР МИЛЕНОВ ИЛИЕВ
БИСЕР РАДОИЛОВ КЪНЧЕВ
БИСЕР СЕРГЕЕВ АНДРЕЕВ
БИСЕР СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
БИСЕР ШИБИЛОВ МИЛАДИНОВ
БИСЕРКА МАГДАЛИНОВА ГЕРГОВА
БИСЕРКА ЮЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
БИСТРА СЛАВКОВА ИЛИЕВА
БЛАГОВЕСТ БОЖИДАРОВ АСЕНОВ
БОРИС МАРИНОВ КОЛИБАРСКИ
БОРИСЛАВ БЕНОВ БАЛЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ
БОРИСЛАВ НАЧЕВ ВАСИЛЕВ
БОРИСЛАВ НИНОВ НИКОЛОВ
БОРКО АЛЕКСИЕВ АНДРЕЕВ
БОРЯНА ИВАНОВА БОРИСОВА
БОРЯНА КАЛИНОВА БОРИСОВА
БОРЯНА ЮЛИАНОВА МАРИНОВА
БОЯН ЛЮДМИЛОВ ЙОЛОВ
БОЯН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
ВАЛЕНТИН ДОНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ ФИЛИПОВ
ВАЛЕНТИН РАДОЕВ БОРИСЛАВОВ
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПИМЕНОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА ГЕНОВА
ВАЛЕРИ ВИКТОРОВ ПЕТКОВ
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ АТАНАСОВ
ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ НАЧЕВ
ВАЛЕРИЯ СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
ВАЛЯ ИВАНОВА САВЧЕВА
ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА
ВАСИЛ НАЧОВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИЧКА РАДОСЛАВОВА АНДРЕЕВА
ВЕНЕЛИН СВЕТОСЛАВОВ МИЛАДИНОВ
ВЕНЕРА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА
ВЕНЕТА ЦВЕТАНОВА САЛАШКА
ВЕНЕТКА МАРИНОВА ЙОНЧОВСКА
ВЕРОНИКА ДЕТЕЛИНОВА ИЛИЕВА
ВЕСЕЛИН ЛЮДМИЛОВ ИГНАТОВ
ВЕСЕЛИНА КАМЕНОВА РАНГЕЛОВА
ВЕСЕЛИНА МАРГАРИТОВА КОСТОВА
ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ВЕСЕЛКА МИЛЕНОВА МАТОВА
ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ВЕСКА ФИЛКОВА МАРИНОВА
ВЕСКО БОРИСЛАВОВ НИНОВ
ВИКТОР СЕРГЕЕВ АСЕНОВ
ВИЛИЗАР БИСЕРОВ АСЕНОВ
ВИОЛЕТА АНЕВА ИВАНОВА
ВИОЛЕТА ЗАМФИРОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА РАНГЕЛОВА
ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ ЦАНОВ
ВЛАДКО ХРИСТОВ ДИКОВ
ВЪЛЧО ИЛИЕВ ЙОНЧОВСКИ
ГАЛИНА АНТОНОВА НИНЧЕВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ПАНОВСКА
ГАЛИНА СТАНИМИРОВА МИКОВА
ГАЛЯ БОРЯНОВА КОСТАДИНОВА
ГАЛЯ ДАМЯНОВА НЕШКОЛОВА
ГАЛЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА
ГАЛЯ ХРИСТОВА ВЕЛКОВСКА ИЛИЕВА
ГЕНАДИ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕНАДИЙ ИВАНОВ СПАСОВ
ГЕНО ИВАНОВ ГЕНОВ
ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ТАЧЕВА
ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА
ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НЕДЯЛКОВ
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЛОРИЯ ВАСИЛЕВА НАЧЕВА
ГОРАНКА АЛЕКСАНДРОВА ОГНЯНОВА
ГУТИЕРА АДРИАНОВА БОРИСОВА
ГЪЛЪБИНА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГЮЛА ИЛИЕВА КЪНЧЕВА
ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДАНАИЛОВ
ДАНАИЛ АСПАРУХОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАНАИЛ МАКСИМОВ АЛЕКСИЕВ
ДАНАИЛ НИКОЛОВ СИМОВ
ДАНАИЛ СТЕФАНОВ КИРИЛОВ
ДАНИЕЛ КРАСИМИРОВ АНДРЕЕВ
ДАНИЕЛА БЕНОВА БОРИСОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ДИКОВА
ДАНИЕЛА ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА
ДАНИЕЛА САШЕВА ХРИСТОВА
ДАНКА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА
ДАНЧО ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ДАРИН АСПАРУХОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДАРИН ДАНАИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ДЕМИР ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДЕМИР ЕМИЛОВ АРСОВ
ДЕМИР РАДОИЛОВ КЪНЧЕВ
ДЕСИСЛАВ ИЛИЕВ АТАНАСОВ
ДЕСИСЛАВА ДАНИЕЛОВА СТОЯНОВА
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ДЕТЕЛИН НЕНОВ ДИЛКОВ
ДЕТЕЛИНА БИСЕРОВА АРСОВА
ДИАНА МИТКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ДИДА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
ДИЛЯНА ЛЕФТЕРОВА НИКОЛОВА
ДИМИТРА ДИЛКОВА ИВАНОВА
ДИМИТРИНА АСЕНОВА РАЙЧЕВА
ДИМИТРИНА ДЕТЕЛИНОВА НЕНОВА
ДИМИТРИНА ЗВЕЗДОВА АЛЕКСАНДРОВА
ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ ДОКОВ
ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ЛАЛОВСКИ
ДИМИТЪР НАЧЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР СИМЕОНОВ КИРИЛОВ
ДИМЧО ЯНКОВ АНДРЕЕВ
ДИЯНА ТИХОМИРОВА ЙОРДАНОВА
ДОБРОМИР МИЛКОВ МАРИНОВ
ДОНКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА
ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ
ЕВГЕНИ ЙОНЧЕВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ЕЛЕНА СВЕТЛИНОВА МАРИНОВА
ЕЛЕНКА ЦВЕТКОВА ЦВЕТКОВА
ЕЛИСАВЕТА ДАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕЛИСАВЕТА СЛАВЧЕВА АЛЕКСИЕВА
ЕЛКА ЙОТОВА КАЛЧЕВА
ЕЛКА МЛАДЕНОВА КАЛЧЕВА
ЕЛМИЕ САЛКОВА САЛИЕВА
ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДАНАИЛОВ
ЕМИЛ БОРИСЛАВОВ НИНЧЕВ
ЕМИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ БИСЕРОВ
ЕМИЛ ВЕСКОВ НИНОВ
ЕМИЛ ДАНАИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЕМИЛ ДЕМИРОВ ЕМИЛОВ
ЕМИЛ МИХАЙЛОВ АНТОНОВ
ЕМИЛ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛ СИМОВ КЪНЧЕВ
ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ АНАТОЛИЕВА МАРИНОВА
ЕМИЛИЯ ВЕЛИЧКОВА МИЛАДИНОВА
ЕМИЛИЯ РУМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕМИЛИЯ СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА АРСОВА
ЕМИЛИЯН СВЕТОЗАРОВ СИМЕОНОВ
ЗАМФИР ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЗАМФИР ЮЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЗАХАРИ САШЕВ ДИМИТРОВ
ЗАХАРИН ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИПОВ
ЗВЕЗДИЦА МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ЗДРАВКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
ЗЛАТАН ЮНИЕВ СИМЕОНОВ
ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСИЕВА
ЗОЯ КОСТАДИНОВА АРСОВА
ИВАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДАКОВСКА
ИВАЛИНА ПЕТКОВА СПАСОВА
ИВАЛИНА ПЕТЬОВА БОРИСОВА
ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
ИВАН ГЕНАДИЕВ СПАСОВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ЦОЛОВ
ИВАН КЪНЧЕВ САВЧЕВ
ИВАН МИЛЧЕВ НИКОЛОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ
ИВАН СЛАВЧЕВ БОЗДУШКИ
ИВАН СТАНИСЛАВОВ СТОЯНОВ
ИВАНКА ДИМИТРОВА ДИЛОВСКА
ИВАНКА ИЛИЕВА СИМЕОНОВА
ИВАНКА КЪНЧЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА СТЕФАНОВА ГАЛИНКИНА
ИВАНКА ХРИСТОВА ХИНОВА
ИГЛИКА МИРОСЛАВОВА МАРИНОВА
ИКО МЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИАНА ГЕНАДИЕВА МЕТОДИЕВА
ИЛИНКА ПАВЛОВА ПЕЧОВСКА
ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ МАРИНОВ
ИЛИЯ РУМЕНОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯН РАДОИЛОВ СИМЕОНОВ
ИЛИЯН ЮНИЕВ РАНГЕЛОВ
ИЛИЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ГОРАНОВСКА-БОЗДУШКА
ИНА АЛЕКСЕЕВА КОСТАДИНОВА
ИРЕНА РАНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ИРЕНА СИМОВА КЪНЧЕВА
ИСКРЕН ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛИЧКОВ
ИСКРЕН ДАНАИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЙОНЧО ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
ЙОРДАН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ГЕНОВ ГЕНОВ
ЙОРДАН ГЕРГОВ ДАКОВСКИ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ МАРИНОВ
ЙОРДАН СТОИЛОВ АЛЕКСИЕВ
ЙОРДАНА ГЕНОВА ПАНОВСКА
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА НАЧЕВА
КАЛИН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
КАЛИН БОРИСОВ ИЛИЕВ
КАЛИН МАГДАЛИНОВ ГЕРГОВ
КАЛИН МАРИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
КАЛИН МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
КАЛИН ПЕТРОВ МАРИНОВ
КАЛИН СТЕФАНОВ НАЧЕВ
КАЛИНА МИЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА
КАЛИНКА КОСТАДИНОВА ЦОЛОВА
КАМЕЛИЯ АНДРЕЕВА ГЕНОВА
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
КАРОЛИНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
КАТЯ БИСЕРОВА АНГЕЛОВА
КАТЯ СТОЯНОВА ПАВЛОВА
КАТЯ ШИБИЛЕВА АНДРЕЕВА
КИРИЛ АТАНАСОВ МАРИНОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
КИРИЛКА МИНЧЕВА ФИЛИПОВА
КОСТАДИН АРСОВ РАЙЧЕВ
КРАСИ АВРАМОВ КРЪСТЕВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРАСИМИРОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ ЦОЛОВ
КРАСИМИР ПЕНЧЕВ ВАЧЕВ
КРАСИМИРА ВЕЛИКОВА СТОЯНОВА
КРЪСТИНА ХРИСТОВА НАЧОВА
КУНКА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА
ЛАТИН ВАЛЕРИЕВ НАЧЕВ
ЛЕОНАРД БИСЕРОВ ШИБИЛОВ
ЛИДА МИЛАНОВА ПИСАРОВСКА
ЛИЛИЯ ИКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЛИЛИЯ МИЛЧЕВА ЦАНОВА
ЛИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА ДИНКОВСКА
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГЕРГОВА
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА МАТОВА
ЛЮБА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЛЮБОМИР СВЕТОЗАРОВ СИМЕОНОВ
ЛЮДМИЛ КАЛИНОВ БОРИСОВ
ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
МАГДАЛИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
МАГДАЛИНА НЕНЧЕВА АНДРЕЕВА
МАЛИНА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИНОВА
МАЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
МАЛИНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА
МАЛИНКА САШЕВА БЛИЗНАКОВА
МАРА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
МАРГАРИТА МИХАЙЛОВА БОРИСОВА
МАРГАРИТА СТАНИСЛАВОВА СТОЯНОВА
МАРЕК ИКОВ АЛЕКСАНДРОВ
МАРИАН КАЛИНОВ МИХАЙЛОВ
МАРИЕТА ДЕТЕЛИНОВА ИЛИЕВА
МАРИЕТА СТАНЧЕВА ПАВЛОВА
МАРИН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
МАРИН ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
МАРИО ВЕСКОВ НИНОВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА НЕШКОЛОВА
МАРИЯН МЛАДЕНОВ КАЛЧЕВ
МАРИЯНА ДИМИТРОВА НЕДЯЛКОВА
МАРИЯНА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЯНА СЛАВКОВА АТАНАСОВА
МАРИЯНА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
МЕРДЖИНИЯ ЗАХАРИЕВА КАРАДЖОВА
МЕТКО КАЛИНОВ МИХАЙЛОВ
МЕТОДИ БЕНОВ БОРИСОВ
МЕТОДИ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ
МИГЛЕНА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
МИКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
МИКА ИЛИЕВА КАЛЧЕВА
МИЛАДИН БОРИСОВ ИЛИЕВ
МИЛАДИН МИЛАДИНОВ ИЛИЕВ
МИЛЕН ВЪЛЧЕВ ИЛИЕВ
МИЛЕН МИЛКОВ МАРИНОВ
МИЛЕН ОГНЯНОВ ИЛИЕВ
МИЛЕН ЯНКОВ МИЛАДИНОВ
МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА БОРИСОВА
МИЛЕНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА
МИЛЕНА СТЕФАНОВА БОРИСЛАВОВА
МИЛЕНА ФИЛИПОВА ДИМИТРОВА
МИЛКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА
МИЛКА ЯНКОВА ДИМИТРОВА
МИЛКО МАРИНОВ МАРКОВ
МИЛЧО ЙОРДАНОВ ЗАНОВ
МИЛЧО МИЛАДИНОВ ИЛИЕВ
МИЛЧО НИКОЛОВ ЦАНОВ
МИТКО БИСЕРОВ МИТКОВ
МИТКО СЛАВЕЙКОВ АНГЕЛОВ
МИХАЕЛА ВАЛЕРИЕВА НАЧЕВА
МИХАИЛ СТЕФАНОВ БОРИСОВ
НАДЕЖДА ДАНАИЛОВА ДАНАИЛОВА
НАДЕЖДА КИРОВА ЦОНЕВА
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ВАКЬОВСКА
НАДКА ДИЯНОВА ФИЛИПОВА
НАДКА ЕМИЛОВА НИНЧЕВА
НАДКА МИЛАДИНОВА ИЛИЕВА
НАДКА НАЙДЕНОВА ПЕЧОВА
НАДЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
НАДЯ ВАЛЕНТИНОВА МИРЧЕВА
НАЙДЕН ВЕСЕЛИНОВ КОСТОВ
НАСКА БОРИСОВА БАЛЕВА
НАСКО ИЛИЕВ БОРИСОВ
НАСКО СВЕТОЗАРОВ СИМЕОНОВ
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
НАТАЛИЯ МАРИНОВА УРУШКА
НАЦА МИХОВА СТЕФАНОВА
НАЧО ВАСИЛЕВ НАЧЕВ
НЕВЕНА ХРИСТОВА ДАЛЬОВСКА
НЕЛИ АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
НЕШКА ДИМИТРОВА БАЛЕВА
НИКОЛА ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
НИКОЛАЙ НИНОВ НИНОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЦАНОВ
НИКОЛАЙ РУСКОВ НЕДЕЛКОВ
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НЕШКОЛОВ
НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
НИКОЛИНА ЕМИЛОВА СИМОВА
НИКОЛИНА РАДОСТИНОВА СВЕТОЗАРОВА
НИКОЛИЦА СИМЕОНОВА КИРИЛОВА
НИНА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА
НИНО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
НИНО НИКОЛОВ НИНОВ
НОРА СВЕТОСЛАВОВА МЛАДЕНОВА
НУРИ ИСКРОВ ИЛИЕВ
ОГНЯН МИЛЕНОВ ОГНЯНОВ
ОГНЯН СТЕФАНОВ СИМЕОНОВ
ОЛЯ ДАНАИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ХРИСТОВ
ПАВЛИН БОРИСОВ ПАВЛОВ
ПАВЛИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА САВЧЕВА
ПАУНКА ВАЛЕНТИНОВА ЛАЧОВА
ПАУНКА ПАРАШКЕВОВА МАРИНОВА
ПЕНКО ХРИСТОВ ФИЛИПОВ
ПЕТКАНА ДОКОВА ИВАНОВА
ПЕТКО МАРИНОВ ЦВЕТКОВ
ПЕТРА ИВАНОВА ЙОТОВСКА
ПЕТРА ТОДОРОВА МАТОВА
ПЕТРА ЦВЕТКОВА ВЕЛКОВА
ПЕТЪР ЙОЛОВ ЙОТОВ
ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ СТЕФАНОВ
ПЕТЪР ЦАНОВ СТЕФАНОВ
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЦОЛОВ
ПЛАМЕНКА ЗВЕЗДИЦОВА АЛЕКСАНДРОВА
ПОЛЯ КРАСИМИРОВА ЦОЛОВА
РАДИАНА ПЕНКОВА ЗАНОВА
РАДКА СИМЕОНОВА РАНГЕЛОВА
РАДОИЛ СИМЕОНОВ КЪНЧЕВ
РАДОСЛАВ АСПАРУХОВ БОРИСОВ
РАДОСЛАВА ДЕНКОВА РУМЕНОВА
РАДОСТИН ДЕТЕЛИНОВ МИТКОВ
РАДОСТИНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА
РАЙНА ОГНЯНОВА КРЪСТЕВА
РАЙЧО АРСОВ КЪНЧЕВ
РАЛИЦА МАЙЧОВА МИЛАДИНОВА
РОЗКА ОГНЯНОВА ФИЛИПОВА
РОМЕО ВИКТОРОВ ОГНЯНОВ
РОСИЦА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
РУМЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
РУМЕН МИЛЧЕВ ЗАНОВ
РУМЕН НИКОЛОВ МАТОВ
РУМЕН САШЕВ АТАНАСОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ БОРИСОВ
РУМЕН ШИБИЛОВ МИЛАДИНОВ
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ПАНТАЛЕЕВА
САВА ГЕНОВА ЦЕКОВА
САВА ЦВЕТКОВА ВАСИЛЕВА
САВЕНА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
САНА БОГДАНОВА ИЛИЕВА
САНЯ ВЕНКОВА АНГЕЛОВА
САНЯ МИЛЕНОВА ОГНЯНОВА
САШО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
СВЕТЛА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
СВЕТЛА БОРИСОВА ИЛИЕВА
СВЕТЛА ВЕСЕЛИНОВА КИРОВА
СВЕТЛИН ИВАНОВ МАРИНОВ
СВЕТЛИНА БОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
СВЕТОЗАР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
СВЕТОЗАРА ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА
СВЕТОСЛАВ ДАНИЕЛОВ ИЛИЕВ
СВЕТОСЛАВ СЕРГЕЕВ МЕТОДИЕВ
СВЕТОСЛАВ ЮЛИЕВ МИЛАДИНОВ
СЕВДА МЛАДЕНОВА КАЛЧЕВА
СЕВДАЛИНА ГЕНАДИЕВА МЕТОДИЕВА
СЕВЕРИНА АРСОВА РАЙЧЕВА
СЕРГЕЙ АСЕНОВ ФИЛИПОВ
СЕРГЕЙ ГЕНАДИЕВ МЕТОДИЕВ
СЕРГЕЙ МЕТОДИЕВ ГЕОРГИЕВ
СЕРГЕЙ СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
СИЛВА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА
СИЛВА СЛАВКОВА БОРИСОВА
СИЛВЕСТЪР АСЕНОВ МЕТОДИЕВ
СИЛВИЯ ЯНКОВА МИЛАДИНОВА
СИМЕОН НИКОЛОВ ДИЛОВСКИ
СИМКА АСЕНОВА МИТЕВА
СИМО ИВАНОВ МИТЕВ
СЛАВЕЙКО БИСЕРОВ АНГЕЛОВ
СЛАВЕЙКО ЕВГЕНИЕВ ИВАНОВ
СЛАВЕЙКО МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ
СЛАВКО БОРИСОВ ИЛИЕВ
СЛАВЧО ИВАНОВ МАНДАЛОВСКИ
СЛАВЯНКА КРЪСТЕВА ДАЛЬОВСКА
СНЕЖАНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
СПАСКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
СПАСКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
СПАСКА ЦОЛОВА ХРИСТОВА
СТАНИМИР ПАВЛИНОВ БОРИСОВ
СТАНИМИР РАДОИЛОВ КЪНЧЕВ
СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ДОНОВ
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТАНКА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
СТЕЛА МИЛАДИНОВА БОРИСОВА
СТЕЛИЯНА МЕТОДИЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФАН БОРИСОВ ИЛИЕВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ
СТЕФАН КИРИЛОВ АТАНАСОВ
СТЕФАН КРЪСТЕВ ЦОЛОВ
СТЕФАН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН СИМЕОНОВ ПЕЧОВСКИ
СТЕФАН ХРИСТОВ НАЧЕВ
СТЕФАН ЦАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ШИБИЛЕВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА КИРИЛОВА НАЧЕВА
СТИЛИЯН СВЕТОЗАРОВ СИМЕОНОВ
СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ
СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
СЪБКА МИТКОВА МАРИНОВА
ТАТЯНА АЛЕКСИЕВА ДОКОВА
ТАТЯНА БИСЕРОВА МИТКОВА
ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА МАРИНОВА
ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА АСЕНОВА
ТЕОДОР ЦВЕТКОВ ИВАНЧЕВ
ТЕОДОРА ИВАНОВА КОЛЬОВСКА
ТЕОДОСИ АНДРЕЕВ ГЕТОВ
ТИХОМИР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
ТИХОМИР ДЕТЕЛИНОВ МИТКОВ
ТИХОМИР ЙОРДАНОВ СТОИЛОВ
ТИХОМИР СТЕФАНОВ НАЧЕВ
ТОДОРА ГЕОРГИЕВА НИНОВА
ТОДОРКА ДОНКОВА БОГДАНОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА НАНОВСКА
ФАНИ КИРИЛОВА АТАНАСОВА
ФАНЯ АНДРЕЕВА КИРИЛОВА
ФАНЯ АСЕНОВА АНТОНОВА
ФАНЯ СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
ФИЛИП САШОВ ДИМИТРОВ
ФИЛИПА АНДРЕЕВА ПЕЦОВА
ФИЛКА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
ФИНА МЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
ХРИСТИНА АНДРЕЕВА АНТОНОВА
ХРИСТИНА ЛИТКОВА ДИЛКОВА
ХРИСТИНА ХРИСТОВА МАРИНОВА
ХРИСТО ИСАЕВ ПЕСЕРОВСКИ
ХРИСТО МАРИЯНОВ МЛАДЕНОВ
ХРИСТО СЪЙНОВ ТРИФОНОВ
ЦАНКО КРЪСТЕВ ЦАНКОВ
ЦВЕТАН АНДРЕЕВ ХРИСТОВ
ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЦОЛОВ
ЦВЕТЕЛИН АНГЕЛОВ ВЕЛИНОВ
ЦВЕТИНА НИКОЛАЕВА НЕШКОЛОВА
ЦОНА ДЕМИРОВА ДИМИТРОВА
ЦОНКА ИВАНОВА ЦАНОВА
ШИБИЛ БИСЕРОВ ШИБИЛОВ
ШИБИЛ МИЛАДИНОВ МИЛАДИНОВ
ШИБИЛ СТЕФАНОВ БОРИСОВ
ЮЛИ ЗАМФИРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ЮЛИ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЮЛИЙ МИЛАДИНОВ ИЛИЕВ
ЮЛИЯ БЕНОВА БОРИСОВА
ЮЛИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ РАДОСЛАВОВА АСЕНОВА
ЮЛИЯ РУМЕНОВА ДАНАИЛОВА
ЮРИ СЛАВКОВ ИЛИЕВ
ЯНИСЛАВ ШИБИЛОВ МИЛАДИНОВ
ЯНКА ПЕТКОВА ДАЛЬОВСКА
ЯНКО ЛЕФТЕРОВ АНДРЕЕВ
ЯНКО МИЛАДИНОВ ЯНКОВ
ЯНКО МИЛЕНОВ ЯНКОВ