Get Adobe Flash player

iskarbg

Кратковременни прекъсвания на захранването на 23.08.2018г.

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20 – 24 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

На 23.08.2018 г. /09:15 – 15:45 ч./   На 24.08.2018 г. /09:15 – 15:45 ч./ –  Долни Луковит:   Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Васил Априлов, Васил Левски, Втори Стопански Двор, Демир Велиев, Димчо Дебелянов, Дунав, Иван Рилски, Климент Охридски, Клокотница

 

На 23.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./   На 24.08.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Долни Луковит:   I-ви Стопански Двор, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Ангел Каралийчев, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Бенковски, Босилеградска, Братя Миладинови, Васил Априлов, Васил Левски, Веслец, Втори Стопански Двор, Гео Милев, Георги Димитров, Гоце Делчев, Демир Велиев, Димитър Спасов, Димчо Дебелянов, Дунав, Иван Вазов, Иван Рилски, извън регулация, Искър, Кирил и Методий, Климент Охридски, Клокотница, Козлодуй, Криволак, Любен Каравелов, Марин Дринов, Мусала, Нов Квартал, Одрин, Отец Паисий, П.К.Яворов, Петлешков, Петър Берон, Пирин, Радецки, Раковски, Сопот, Софроний Врачански, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор II, Тулча, Тунджа, Тутракан, Хаджи Димитър, Хайдушка Поляна, Хан Аспарух, Хан Крум, Хан Кубрат, Христо Ботев, Цар Асен Първи, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Освободител, Цар Симеон, Шипка, Янтра

Кратковременни прекъсвания на електрозахранването за периода 13.08 – 17.08.2018 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване
на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с
изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на
съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на
клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на
тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август – 17 август
2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел
обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за
част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу
които са извършвани планирани дейности.

Община Искър
На 13.08.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./ На 14.08.2018 г. /07:45 – 16:00 ч./ – Староселци: Васил
Левски
На 15.08.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Староселци: Александър
Стамболийски, Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева,
Вилхелм ПИк, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме
Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, Извън Регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил И
Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен

Каравелов, Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й
Вапцаров, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П.К.Яворов,
Панайот Хитов, Пеловска, ПИрин, Поп Андрей, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила,
РодоПИ, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара
Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков,
Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо
Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра
На 15.08.2018 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ставерци: Бал Езеро,
Будапеща, Любен Каравелов, Правда, Стадион, Хан Кубрат
На 16.08.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Староселци: Александър Стамболийски, Александър
Стамболийски, Александър Стамболийски, Антон Иванов, Антон Иванов, Антон Иванов, Асен
Халачев, Асен Халачев, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил
Левски, Васил Левски, Васил Левски, Вела Пеева, Вела Пеева, Вела Пеева, Вилхелм ПИк,
Вилхелм ПИк, Вилхелм ПИк, Г Димитров, Г Димитров, Г Димитров, Гачо Митков, Гачо Митков,
Гачо Митков, Гео Милев, Гео Милев, Гео Милев, Георги Кирков, Георги Кирков, Георги Кирков,
Гурко, Гурко, Гурко, Д-Р Бешев, Д-Р Бешев, Д-Р Бешев, Даме Груев, Даме Груев, Даме Груев,
Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Доровски, Доровски, Доровски, Дунав,
Дунав, Дунав, Извън Регулация, Извън Регулация, Извън Регулация, Искър, Искър, Искър, Карл
Маркс, Карл Маркс, Карл Маркс, Кирил И Методий, Кирил И Методий, Кирил И Методий, Коста
Златарев, Коста Златарев, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Кръстю Бешков, Кръстю Бешков,
Ленин, Ленин, Ленин, Лило Тодоров, Лило Тодоров, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Лиляна
Бърдарова, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Любен Каравелов,
Марица, Марица, Марица, Маршал Толбухин, Маршал Толбухин, Маршал Толбухин, Митка
Гръбчева, Митка Гръбчева, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Митко Палаузов, Митко
Палаузов, Московска, Московска, Московска, Н Й Вапцаров, Н Й Вапцаров, Н Й Вапцаров,
Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Нинко Тодоров, Нинко
Тодоров, Огоста, Огоста, Огоста, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, П Р Славейков, П Р
Славейков, П Р Славейков, П.К.Яворов, П.К.Яворов, П.К.Яворов, Панайот Хитов, Панайот
Хитов, Панайот Хитов, Пеловска, Пеловска, Пеловска, ПИрин, ПИрин, ПИрин, Поп Андрей, Поп
Андрей, Поп Андрей, Първи Май, Първи Май, Първи Май, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Райна
Княгиня, Раковски, Раковски, Раковски, Рила, Рила, Рила, РодоПИ, РодоПИ, РодоПИ, Сергей
Румянцев, Сергей Румянцев, Сергей Румянцев, Скобелев, Скобелев, Скобелев, Средна Гора,
Средна Гора, Средна Гора, Станке Димитров, Станке Димитров, Станке Димитров, Стапански
Двор, Стапански Двор, Стапански Двор, Стара Планина, Стара Планина, Стара Планина,
Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Даскалов, Стоян
Даскалов, Стоян Едрев, Стоян Едрев, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Каблешков, Тодор
Каблешков, Тодор Матков, Тодор Матков, Тодор Матков, Фердо, Фердо, Фердо, Хан Крум, Хан
Крум, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо
Кърпачев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Манчев, Христо Манчев, Христо
Смирненски, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Христо Стоянов, Христо Стоянов, Христо
Стоянов, Цветан Спасов, Цветан Спасов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Цвятко Георгиев,
Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Яне Сандански, Яне Сандански, Янтра, Янтра, Янтра
На 17.08.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ставерци: VIII-000323, Александър
Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Байкал, Бал Езеро, Батак, Бачо Киро,
Беласица, Борис I, Братя Рулински, Будапеща, В Иванов, Васил Левски, Васил Петлешков,
Витоша, Волга, г.Милков, г.С.Раковски, Гаврил Генов, Генерал Скобелев, Гено Грънчарски,
Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Д.Грънчаров,
Д.Дебелянов, Д.Чинтулов, Драва, Елин Пелин, Иван Вазов, Извън Регулацията, Искър, Йордан
Йовков, Кайлъка, Калето, Кирил И Методий, Климент Охридски, Козлодуй, Кочо Честименски,
Лев Толстой, Любен Каравелов, Максим Горки, Местност Ормана, Митко Палаузов, Мончо
Гетов, Н.Й.Вапцаров, Неофит Рилски, Освобождение, Отец Паисий, П Хитов, П.Р.Славейков,
Патриарх Евтимий, Петко Д.Петков, Петрини, Победа, Правда, Прага, Преслав, Райко Даскалов,
Райна Княгиня, Ракета, Св.Параскева, Сергей Румянцев, Славянска, Софроний Врачански,
Спас Дупаринов, Средна Гора, Стадион, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Теменуга,
Трайчо Костов, Трети Март, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Христо Ботев, Христо
Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цветан Гевезовски, Черно Море, Чиган,
Шейново, Шипка, Яворов, Яне Сандански

На 17.08.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Староселци: Александър Стамболийски,
Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм ПИк, Г
Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър
Благоев, Доровски, Дунав, Извън Регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил И Методий, Коста
Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов,
Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й Вапцаров,
Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П.К.Яворов, Панайот
Хитов, Пеловска, ПИрин, Поп Андрей, Прещипа, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила,
РодоПИ, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара
Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков,
Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо
Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра
На 17.08.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Ставерци: VIII-000323, Александър Димитров, Александър
Стамболийски, Асен Златаров, Байкал, Бал Езеро, Батак, Бачо Киро, Беласица, Борис I, Братя
Рулински, Будапеща, В Иванов, Васил Левски, Васил Петлешков, Витоша, Волга, г.Милков,
г.С.Раковски, Гаврил Генов, Генерал Скобелев, Гено Грънчарски, Гео Милев, Георги Бенковски,
Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Д.Грънчаров, Д.Дебелянов, Д.Чинтулов,
Драва, Елин Пелин, Иван Вазов, Извън Регулацията, Искър, Йордан Йовков, Кайлъка, Калето,
Кирил И Методий, Климент Охридски, Козлодуй, Кочо Честименски, Лев Толстой, Максим Горки,
Местност Ормана, Митко Палаузов, Мончо Гетов, Н.Й.Вапцаров, Неофит Рилски,
Освобождение, Отец Паисий, П Хитов, П.Р.Славейков, Патриарх Евтимий, Петко Д.Петков,
Петрини, Победа, Правда, Прага, Преслав, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Ракета,
Св.Параскева, Сергей Румянцев, Славянска, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Средна
Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Теменуга, Трайчо Костов, Трети Март, Хаджи
Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски,
Цветан Гевезовски, Черно Море, Чиган, Шейново, Шипка, Яворов, Яне Сандански
На 17.08.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Староселци: Прещипа

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена
според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или
според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта
www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи
ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално
време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района,
който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”

Съобщение

 

за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ –  Договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г.

 

Днес, 10.08.2018 год., в изпълнение на Заповед № 290 / 10.08.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;
  3. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: на 10.08.2018 г. (петък) от 10.30 часа, в Заседателната зала на Община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 31.07.2018 г. е публикувана Обява с Изх. № 15-14-75/31.07.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър – https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-8-2018/ със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 08.08.2018 год. с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 31.07.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обявата са постъпили четири оферти.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и четири оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 08.08.2018 г. са подадени четири оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ” ЕООД

ГР. ПЛЕВЕН

11:28:40 ч.

08.08.2018 г.

Рег. № 30-1161-4
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”

ГР. СОФИЯ

14:22:30 ч.

08.08.2018 г.

Рег. № 30-1364-2
3. „БИС” ООД ГР. БУРГАС 15:53:44 ч.

08.08.2018 г.

Рег. № 30-1472-1
4. „ПЕРУН ККБ” ЕООД

ГР. БЛАГОЕВГРАД

16:09:09 ч.

08.08.2018 г.

Рег. № 30-1467-6

 

Предстои работа на комисията и избор на изпълните.

 

 

 

Кратковременни прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 0610 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 07.08.2018 г. /07:20 – 07:40 ч.; 18:20 – 19:00 ч

Искър- К Златарев, Ком, П.К.Яворов, Рила, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Христо Смирненски, Ю.А.Гагарин

На 08.08.2018 г. /10:00 – 15:45 ч./   На 10.08.2018 г. /10:00 – 15:45 ч./ –  Долни Луковит:   Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Васил Априлов, Васил Левски, Втори Стопански Двор, Демир Велиев, Димчо Дебелянов, Дунав, Иван Рилски, Климент Охридски, Клокотница, Криволак, Марин Дринов, Одрин, П.К.Яворов, Сопот, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стопански Двор Ii, Тулча, Тунджа, Тутракан, Хайдушка Поляна, Цар Асен Първи, Цар Иван Шишман, Цар Освободител, Шипка, Янтра

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

П О К А Н А ЗА Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджета на община Искър 2017 година.

П О К А Н А

ЗА

 

Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджета на община Искър 2017 година.

 

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр.Искър отправя покана  към всички граждани и заинтересовани лица за публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2017 г.

Обсъждането ще се проведе на 10.08.2018 г. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр.Искър. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, стая № 214 или на интернет страницата на общината – http://iskarbg.com/.

 

 

 

 

 

Любомир Йолов

Председател на Общински съвет

гр.Искър

Приложения към поканата може да видите тук

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 09.10.2018 г. и 10.10.2018 г. в Националната гвардейска част – гр. София  пълния текст на обявата може да видите  тук

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването за периода 30 – 4.08.2018 г

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

На 30.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Староселци: Прещипа
На 31.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Ставерци: Бал Езеро, Будапеща, Любен Каравелов, Правда, Стадион, Хан Кубрат
На 31.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Староселци: Александър Стамболийски, Антон Иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм ПИк, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, Извън Регулация, Искър, Карл Маркс, Кирил И Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов, Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й Вапцаров, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П.К.Яворов, Панайот Хитов, Пеловска, ПИрин, Поп Андрей, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила, РодоПИ, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков, Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването за периода 23 – 27 юли 2018 г

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

На 23.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Староселци:   Александър Стамболийски, Антон иванов, Асен Халачев, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Вилхелм Пик, Г Димитров, Гачо Митков, Гео Милев, Георги Кирков, Гурко, Д-Р Бешев, Даме Груев, Димитър Благоев, Доровски, Дунав, извън Регулация, искър, Карл Маркс, Кирил и Методий, Коста Златарев, Кръстю Бешков, Ленин, Лило Тодоров, Лиляна Бърдарова, Любен Каравелов, Марица, Маршал Толбухин, Митка Гръбчева, Митко Палаузов, Московска, Н Й Вапцаров, Неофит Бозвели, Нинко Тодоров, Огоста, Отец Паисий, П Р Славейков, П.К.Яворов, Панайот Хитов, Пеловска, Пирин, Поп Андрей, Първи Май, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Родопи, Сергей Румянцев, Скобелев, Средна Гора, Станке Димитров, Стапански Двор, Стара Планина, Стефан Караджа, Стоян Даскалов, Стоян Едрев, Тодор Каблешков, Тодор Матков, Фердо, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Христо Манчев, Христо Смирненски, Христо Стоянов, Цветан Спасов, Цвятко Георгиев, Яне Сандански, Янтра

На 24.07.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Староселци:   Антон иванов, Асен Халачев, Димитър Благоев, Доровски, Митко Палаузов, П Р Славейков, П.К.Яворов, Раковски, Сергей Румянцев, Стефан Караджа, Стоян Едрев, Хан Крум, Христо Стоянов

Kратковременни прекъсвания на електрозахранването 16 – 20 юли 2018 г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването както следва:

Община Искър

На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Староселци

На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Брегаре:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Раковски, Димитър Благоев, Искър, Кирил и Методий, Коста Златарев, Любен Каравелов, Несебър, Отец Паисий, П.Волов, Петър Берон, ПИрин, Пролетарска, Рила, Стара Планина, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 20.07.2018 г. /08:45 – 09:15 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Ставерци:   VIII-000323, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Байкал, Бал Езеро, Батак, Бачо Киро, Беласица, Борис I, Братя Рулински, Будапеща, В Иванов, Васил Левски, Васил Петлешков, Витоша, Волга, Г.Милков, Г.С.Раковски, Гаврил Генов, Генерал Скобелев, Гено Грънчарски, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Д.Грънчаров, Д.Дебелянов, Д.Чинтулов, Драва, Елин Пелин, Иван Вазов, извън регулацията, Искър, Йордан Йовков, Кайлъка, Калето, Кирил и Методий, Климент Охридски, Козлодуй, Кочо Честименски, Лев Толстой, Любен Каравелов, Максим Горки, Местност Ормана, Митко Палаузов, Мончо Гетов, Н.Й.Вапцаров, Неофит Рилски, Освобождение, Отец Паисий, П Хитов, П.Р.Славейков, Патриарх Евтимий, Петко Д.Петков, Петрини, Победа, Правда, Прага, Преслав, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Ракета, Св.Параскева, Сергей Румянцев, Славянска, Софроний Врачански, Спас Дупаринов, Средна Гора, Стадион, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Теменуга, Трайчо Костов, Трети Март, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цветан Гевезовски, Черно Море, Чиган, Шейново, Шипка, Яворов, Яне Сандански