Get Adobe Flash player

Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, гр. Искър”

 

Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, гр. Искър”    [17.10.2014]   [14.8 MiB]   [151 сваляния]

 

Уникален номер АОП (Решение) – 629315

 

Уникален номер АОП (Обявление) –  629325

 

Съобщение до средствата за масова осведомяване    [17.10.2014]   [25.9 KiB]   [207 сваляния]

 

Разяснение до заинтересованите лица.     [12.11.2014]   [1.2 MiB]   [209 сваляния]

 

Съобщение за отваряве на ценови оферти.    [25.11.2014]   [730.1 KiB]   [208 сваляния]

 

Решение за определяне на изпълнител.    [01.12.2014]   [594.7 KiB]   [212 сваляния]

 

Протокол 1 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [5.1 MiB]   [206 сваляния]

 

Протокол 2 от работата на комисията.    [01.12.2014]   [1.7 MiB]   [199 сваляния]

 

Договор с приложенията към него.    [08.12.2014]   [17.8 MiB]   [200 сваляния]

 

Информация за извършено авансово плащане.    [16.12.2014]   [178.5 KiB]   [190 сваляния]

 

Информация за извършено плащане.    [16.12.2014]   [179.0 KiB]   [181 сваляния]

 

Информация за извършено плащане.    [19.05.2015]   [182.0 KiB]   [176 сваляния]