Get Adobe Flash player

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”    [09.01.2015]   [18.3 MiB]   [255 сваляния]

 

Уникален номер АОП (Решение) – 641817

 

Уникален номер АОП (Обявление) –  641819

 

Съобщението за отваряне на оферти.    [09.02.2015]   [191.5 KiB]   [367 сваляния]

 

Протокол №1 за отваряне на оферти.    [17.02.2015]   [3.7 MiB]   [437 сваляния]

 

Протокол №1 (продължение) за отваряне на оферти.    [17.02.2015]   [554.8 KiB]   [348 сваляния]

 

Съобщението за отваряне на оферти.    [24.02.2015]   [778.7 KiB]   [319 сваляния]

 

Протокол 1    [11.03.2015]   [857.0 KiB]   [267 сваляния]

 

Протокол 2    [11.03.2015]   [9.1 MiB]   [238 сваляния]

 

Протокол 3    [11.03.2015]   [3.7 MiB]   [250 сваляния]

 

Решение    [11.03.2015]   [120.4 KiB]   [290 сваляния]

 

Информация за извършена авансово плащане.    [18.05.2015]   [182.5 KiB]   [198 сваляния]