Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
Обява за провеждане на конкурс за матроски/войнишки/ длъжности във военните формирования.......повече информация тук
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на „Здравна служба” - с. Староселци, община Искър”   Днес, 19.03.2019 год., в изпълнение на Заповед № 85/18.03.2019…
Публикувано на
О Б Я В А   за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни…
Публикувано на
О Б Я В А   за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2019г. 1.Със заповед № ОХ-182/19.02019…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна…


Публикувано на 20.03.2019
Icon of Конкурс за длъжността „Главен архитект“ на община Искър Конкурс за длъжността „Главен архитект“ на община Искър (42.0 KiB)

Публикувано на 20.03.2019
Icon of КОНКУРС за длъжността „Главен инженер“ в Дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално-селищно устройство (СИРТСУ)“, общинска администрация Искър КОНКУРС за длъжността „Главен инженер“ в Дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално-селищно устройство (СИРТСУ)“, общинска администрация Искър (53.2 KiB)