Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 26-29.04.2021…
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 19-23.04.2021…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ! за членовете на СИК/ПСИК на територията на Община…
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 05-09.04.2021…
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 29.03-02.04.2021…


Публикувано на 29.04.2021
Icon of Обява на решение 341 от 14 април 2021 г. на Министерски съвет за предоставена концесия Обява на решение 341 от 14 април 2021 г. на Министерски съвет за предоставена концесия (384.8 KiB)

Публикувано на 21.04.2021
Icon of Продажба на недвижим имот представляващ УПИ XIII с площ 3961 кв.м., находящ се  в кв.29 по плана на с.Староселци Продажба на недвижим имот представляващ УПИ XIII с площ 3961 кв.м., находящ се в кв.29 по плана на с.Староселци (179.9 KiB)

Публикувано на 08.04.2021
Icon of Обявя за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1 Обявя за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1 (709.7 KiB)

Публикувано на 31.03.2021
Icon of Заповед за прекратяване на конкурс за "Главен вътрешен одитор" Заповед за прекратяване на конкурс за "Главен вътрешен одитор" (185.6 KiB)

Всички съобщенияВсички обяви