Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Публикувано на
ПОКАНА   за провеждане на консултации за определяне състава на…
Публикувано на
Съобщение относно подаване на декларации за намаляване на "Такса за…
Публикувано на
П О К А Н А за провеждане на консултации…
Публикувано на
Съобщение - зявления за избирателни списъци за предстоящите избори Общинска…
Публикувано на
Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава…


Публикувано на 12.10.2021
Icon of Заповеди за разпределение на масивите за ползване в землищата на община Искър Заповеди за разпределение на масивите за ползване в землищата на община Искър (1.5 MiB)

Публикувано на 11.10.2021
Icon of  Обява по проект "Грижи за достоен живот 5" Обява по проект "Грижи за достоен живот 5" (137.3 KiB)

Публикувано на 05.10.2021
Icon of Списък на класираните кандидати за длъжността "Главен счетоводител" Списък на класираните кандидати за длъжността "Главен счетоводител" (169.0 KiB)

Публикувано на 04.10.2021
Icon of УСЛОВИЯ за провеждане на теста и интервюто на допуснатите участници за длъжността "Главен счетоводител” в дирекция ФСДАО в Общинска администрация гр. Искър УСЛОВИЯ за провеждане на теста и интервюто на допуснатите участници за длъжността "Главен счетоводител” в дирекция ФСДАО в Общинска администрация гр. Искър (130.9 KiB)

Публикувано на 30.09.2021
Icon of Допълнително споразумение N:3 към договор N: BG05FMOP001-5.001-0003-C03  - "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19" Допълнително споразумение N:3 към договор N: BG05FMOP001-5.001-0003-C03 - "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19" (809.4 KiB)

Публикувано на 27.09.2021
Icon of Съобщение във връзка с провеждането на конкурса за назначаване на държавен служител на длъжност "Главен счетоводител" Съобщение във връзка с провеждането на конкурса за назначаване на държавен служител на длъжност "Главен счетоводител" (276.9 KiB)

Всички съобщенияВсички обяви