Get Adobe Flash player

Начало.

Последно в съобщения
Последно в обяви
Всички съобщенияВсички обяви
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:   „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Благоустрояване…
Публикувано на
СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИСКЪР – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019     Съгласно § 153 от Преходни и заключителни разпоредби…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертата и разглеждане на документите за подбор на участника в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Основен…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Актуализация на проект: „Реконструкция спортен център…
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайта може да бъде достъпен…


Публикувано на 19.09.2019
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - поземлен имот с идентификатор 55782.40.52 с площ 20001 м2 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ - поземлен имот с идентификатор 55782.40.52 с площ 20001 м2 (180.0 KiB)

Публикувано на 12.09.2019
Icon of ПРОГРАМА 2012-21-ИСКЪР ПРОГРАМА 2012-21-ИСКЪР (576.0 KiB)

Публикувано на 18.08.2019
Icon of Община Искър обявява прием на заявления от лица Община Искър обявява прием на заявления от лица (14.1 KiB)

Публикувано на 16.08.2019
Icon of Декларация Декларация (184.0 KiB)

Публикувано на 16.08.2019
Icon of Заявление - Декларация Заявление - Декларация (187.0 KiB)

Публикувано на 16.08.2019