Get Adobe Flash player

Административни услуги от групата „ГРАО“

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
01. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ    [24.11.2017]   [21.5 KiB]   [11 сваляния]
02. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ    [24.11.2017]   [17.5 KiB]   [11 сваляния]
03 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК    [24.11.2017]   [9.8 KiB]   [7 сваляния]
04. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ    [24.11.2017]   [29.4 KiB]   [5 сваляния]
05. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ -за първи път     [24.11.2017]   [21.1 KiB]   [5 сваляния]
06. ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ -за втори и следващ път    [24.11.2017]   [23.6 KiB]   [4 сваляния]
07. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА СМЪРТ    [24.11.2017]   [29.8 KiB]   [4 сваляния]
08. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ    [24.11.2017]   [34.7 KiB]   [8 сваляния]
09. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ    [24.11.2017]   [42.5 KiB]   [6 сваляния]
10. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГА И ДЕЦА.    [24.11.2017]   [29.4 KiB]   [8 сваляния]
11. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГА И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ    [24.11.2017]   [35.5 KiB]   [4 сваляния]
12. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ    [24.11.2017]   [34.4 KiB]   [5 сваляния]
13. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА    [24.11.2017]   [35.6 KiB]   [3 сваляния]
14. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ЧУЖД ГРАЖДАНИН С ДОКУМЕНТ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    [24.11.2017]   [88.4 KiB]   [4 сваляния]
15. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС    [27.11.2017]   [40.5 KiB]   [2 сваляния]
16. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС    [27.11.2017]   [23.2 KiB]   [1 сваляния]
17. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС    [27.11.2017]   [30.7 KiB]   [2 сваляния]
18. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПА, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА    [27.11.2017]   [38.6 KiB]   [1 сваляния]
19. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС.    [27.11.2017]   [49.9 KiB]   [1 сваляния]
20. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС    [27.11.2017]   [29.9 KiB]   [1 сваляния]
21. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС    [27.11.2017]   [6.8 KiB]   [1 сваляния]
22. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА    [27.11.2017]   [30.0 KiB]   [1 сваляния]
23. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ    [27.11.2017]   [36.0 KiB]   [1 сваляния]
24. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА    [27.11.2017]   [35.8 KiB]   [1 сваляния]
25. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ    [27.11.2017]   [30.9 KiB]   [1 сваляния]
26. ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ НА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ    [27.11.2017]   [30.4 KiB]   [1 сваляния]
27. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА    [27.11.2017]   [31.7 KiB]   [1 сваляния]
28. ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА    [27.11.2017]   [54.3 KiB]   [1 сваляния]
29. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ    [27.11.2017]   [36.5 KiB]   [1 сваляния]
30. ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО    [27.11.2017]   [23.5 KiB]   [1 сваляния]
31.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ    [27.11.2017]   [33.2 KiB]   [1 сваляния]
32. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО    [27.11.2017]   [22.4 KiB]   [2 сваляния]
33. ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ    [27.11.2017]   [25.7 KiB]   [2 сваляния]