Get Adobe Flash player

Административни услуги от групата „МДТ“

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
01. Издаване на копие от подадена данъчна декларация    [10.04.2017]   [171.7 KiB]   [48 сваляния]
02. Издаване на удостоверение за ДО на НИ и незавършено строителство.    [10.04.2017]   [175.7 KiB]   [23 сваляния]
03. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства.    [10.04.2017]   [172.2 KiB]   [30 сваляния]
04. Издаване на препис от док. за платен ДНИ и ТБО    [10.04.2017]   [172.6 KiB]   [23 сваляния]
05. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството    [10.04.2017]   [172.3 KiB]   [21 сваляния]
06. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък    [10.04.2017]   [172.5 KiB]   [26 сваляния]
07. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ    [10.04.2017]   [172.5 KiB]   [25 сваляния]
08. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина    [10.04.2017]   [172.7 KiB]   [22 сваляния]
09. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж    [10.04.2017]   [174.0 KiB]   [22 сваляния]
10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване    [10.04.2017]   [175.9 KiB]   [28 сваляния]
11. Издаване на удостоверение за декларирани данни.    [10.04.2017]   [173.9 KiB]   [23 сваляния]
12. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти    [10.04.2017]   [213.8 KiB]   [24 сваляния]
13. Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества    [10.04.2017]   [178.6 KiB]   [22 сваляния]
14. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил    [10.04.2017]   [173.1 KiB]   [35 сваляния]
15. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили    [10.04.2017]   [195.9 KiB]   [26 сваляния]
16. Данъчна декларация по чл. 61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък    [10.04.2017]   [207.2 KiB]   [39 сваляния]
17. Декларация по чл. 61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък    [10.04.2017]   [178.1 KiB]   [25 сваляния]
18. 1. Декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата    [10.04.2017]   [13.6 KiB]   [26 сваляния]
19. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за облагане с такса за притежаване на куче    [10.04.2017]   [305.9 KiB]   [29 сваляния]
20. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.24, АЛ.2, т.1 ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТБО НА КОЛИЧЕСТВО ИЗХВЪРЛЕНИ ОТПАДЪЦИ    [10.04.2017]   [306.8 KiB]   [41 сваляния]
21. Декларация по чл. 18, ал.7 от НОАМТЦУ за освобождаване от дейностите сметосъбиране и сметоизвозване    [10.04.2017]   [165.7 KiB]   [25 сваляния]
22. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили    [10.04.2017]   [181.2 KiB]   [30 сваляния]
23. Искане за прихващане или възстановяване    [10.04.2017]   [166.4 KiB]   [25 сваляния]
24. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства    [10.04.2017]   [173.7 KiB]   [26 сваляния]
25. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация    [10.04.2017]   [175.0 KiB]   [24 сваляния]
26. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по ЗМДТ    [10.04.2017]   [173.9 KiB]   [28 сваляния]
27. Декларация по чл. 61х от ЗМДТ    [10.04.2017]   [181.8 KiB]   [28 сваляния]