Get Adobe Flash player

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители


СЕКЦИЯ 001

1. БОРЯНА АЛЕКСИЕВА ЙОРДАНОВА
2. БОРЯНА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
3. ДИКО ИВАНОВ ДИКОВ
4. КИРИЛ ПЕТРОВ КИРИЛОВ
5. НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ НИКОЛАЕВ
6. ФИЛИП НИКОЛОВ БАНЧЕВ

СЕКЦИЯ 002

1. БОРИСЛАВ ГАЛИНОВ ЦАКОВ
2. ГАЛИН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛЧЕВ
3. ДЕСИСЛАВА САШЕВА ПЕТРОВА
4. КОСТО ЗЛАТАНОВ МИТКОВ

СЕКЦИЯ 003

1. ВЕЛИКО АНГЕЛОВ БОРИСОВ
2. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
3. ДЕСИСЛАВА ВАСКОВА ВАСИЛЕВА
4. ЕНГИН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ
5. МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ГОЛИШАРСКИ
6. ПАВЛИНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА
7. РАДОСЛАВ ИЛИАНОВ ИЛИЕВ
8. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА
9. СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

СЕКЦИЯ 004

1. ВЕНЦИСЛАВА ПЕТРОВА ДЕНЧЕВА
2. ИРЕИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВСКА
3. МАРИАНА АПРИЛОВА ИВАНЧОВСКА
4. МАРИАНА ТИХОМИРОВА ИВАНЧОВСКА
5. ТИХОМИР ГОРАНОВ ГАНЧЕВ

СЕКЦИЯ 005

1. АНГЕЛИНА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА
2. АНИТА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
3. АНТОН ГЕНОВ ИВАНОВ
4. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЧЕВ
5. СИЛВИЯ ОГНЯНОВА КИРОВА
6. ЯНКО ВАСИЛЕВ ЯНЕВ

СЕКЦИЯ 006

1. ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ДИЛКОВ
2. ПАВЕЛ ГЕНОВ ПАВЛОВ

СЕКЦИЯ 007

1. ДАНАИЛ СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

СЕКЦИЯ 008

1. ВАСИЛ ПЕЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ
2. ЕМИЛИЯН МИЛКОВ АСЕНОВ
3. НИКОДИМ ДИМИТРОВ ДИЛКОВ
4. НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ ПЕТКОВ
5. НИКОЛИНА НИКОЛОВА НИНОВА-ДИЛКОВА
6. РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

СЕКЦИЯ 009

1. КУНКА ТОДОРОВА РАШКОВА

СЕКЦИЯ 010

1. ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
2. ВЕНЦИСЛАВ ИЛОНОВ ЦЕКОВ
3. ЕЛЕНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА