Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за насрочено заседание
Публикувано на
Съобщение за насрочено заседание Общински съвет – Искър уведомява заинтересованите лица, че насроченото заседание на 29 юли 2021 г. (четвъртък) ще бъде с начален час 11:00 часа. Заседанието ще се проведе в Заседателната зала на Общинска администрация – гр.Искър при същия предварително обявен дневен ред.
Съобщение za гласуване на избирателите под карантина
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 11 юли 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето ! Заявлението се подава в срок не по-късно от три дни 2021 г. преди изборния ден на ел. адрес: izbori2021@iskarbg.com .   Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено…
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с пробно гласуване с машини на 01.07.2021 г. (четвъртък)
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Общинска администрация гр. Искър организира пробно гласуване с машини. Демонстарционното пробно гласуване ще се проведе на 01.07.2021 г. (четвъртък) от 17:15 ч. до 19:30 ч. и на 02.06.2021г. (петък) от 09:00 часа до 16:00 часа в сградата на Общината във фоайето на първия етаж. Община Искър кани всеки, който желае да се запознае с реда за гласуване с машини, да заповяда в сградата на общината. Методът е демонстрационен и в електронните бюлетини няма да бъдат включвани политически партии или кандидати.  
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с насрочените избори за народни представители на 11 юли 2021 г. Общинска администрация – Искър напомня, че на 26 юни 2021 г. (събота) изтича срокът за: - подаване на заявление за вписване по настоящ адрес - Приложение № 12-НС; -за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - Приложение № 18-НС; - за гласуване с подвижната избирателна кутия - Приложение № 14-НС; Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и кметствата на 26 юни 2021 г. до 17.30 ч. Гражданите могат да подават…
Заповед № 319 от 25.06.2021 г. на Кмета на община Искър в изпълнение разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи
Публикувано на
Заповед № 319 от 25.06.2021 г. на Кмета на община Искър в изпълнение разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи   Заповедта можете да видите ТУК