Get Adobe Flash player

Съобщения

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Плевен за периода 21-25.09.2020
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Плевен за периода 21-25.09.2020 Прекъсванията можете да видите ТУК
ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
Публикувано на
ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. временната Общинска преброителна комисия – Искър, Обявява процедура по набиране и подбор на регистратори. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление (по образец), придружено от автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN, и цветна снимка на фотохартия с размери 3.0 х 3.8 см в Центъра за административно обслужване на Община Искър, ул. „Георги Димитров” № 38, съгласно приложенията. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени и…
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за офис“ по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; Процедура № BG05M9OP001-2.060 – МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за офис“ по проект „Грижи за достоен живот 5“ Договор: BG05М9ОР001-2.060-0001-C01; Процедура № BG05M9OP001-2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър   Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп” Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК
Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 14 септември – 18 септември
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 14 септември – 18 септември Прекъсванията можете да видите ТУК