Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Реконструкция спортно игрище УПИ IV-974, кв. 158 – външни връзки“; Обособена позиция № 2 - „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър ”; Обособена позиция № 3 - „Извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“; Обособена позиция № 4 - „Ремонт кухня – Домашен социален патронаж гр. Искър”   На 09.07.2020 год. от…
Съобщение относно пръскане против комари
Публикувано на
Съобщение относно пръскане против комари. Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър” На 23.06.2020 год. от 13.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 468 от 22.06.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38. Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си…
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 18.06.2020 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на общинска администрация гр. Искър се проведе първото заседание на Общинската преброителна комисия (ОПК) на Община Искър. Общинската преброителна комисия е назначена със Заповед № РД-05-586/ 09.06.2020 г. на председателя на Националния статистически институт. Комисията е 7-членна и съгласно Зaĸoнa зa пpeбpoявaнe нa нaceлeниeтo и жилищния фoнд в Peпyблиĸa Бългapия пpeз 2021 г. се председателства от Секретаря на Община ИСКЪР, секретар на комисията е представител на Отдел  “Статистически изследвания – Плевен” ТСБ – Северозапад, членове са кметовете на кметства с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци и двама представители на общинската…
Заповед № 476 от 23.06.2020г.
Публикувано на
Заповед № 476 от 23.06.2020 ,цялото събщение може да погледнете ТУК