Get Adobe Flash player

Съобщения

О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.
Публикувано на
О  Б  Я  В  А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г.   Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по специална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва: № по ред Структура, провеждаща курса „Специална военна подготовка“ Период за обучение Срок за подаване на документи 1. НВУ „Васил Левски“ Факултет „Общовойскови” - гр. Велико Търново Курс „Тактика на мотопехотните войски” (ВОС 1033) 08.04. - 19.04.2019 г. 22.02.2019…
О Б Я В А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.
Публикувано на
О  Б  Я  В  А за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.   Централно военно окръжие Ви информира, че военните окръжия в областните градове приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва: № по ред Структура, провеждаща курса „Начална военна подготовка“ Период за обучение Срок за подаване на документи 1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП) - гр. Плевен 11.03. - 05.04.2019 г. 15.02.2019 г. 30.09.…
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публикувано на
Съобщение за отваряне на ценовите оферти              На 10.01.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 432 /17.12.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции”, открита с Решение № 52/22.11.2018 г. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр.…
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА
Публикувано на
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Заповед №448/31.12.2018 година на Кмета на Община Искър, ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ   Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2019 г. на 14.01.2019 г.  от 10.00 часа в заседателната зала в сградата на общинска администрация, гр. Искър.  
Проект на бюджет 2019 год.
2.7 MiB
16 Downloads
Details
 
Съобщение за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Публикувано на
Съобщение за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" пълния текст на съобщението може да прочетете от следният link