Get Adobe Flash player

Съобщения

Прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 октомври
Публикувано на
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 22 - 26 октомври 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част…
ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“
Публикувано на
ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“ Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ Предотвратяване на деквалификацията на младежите; Превенция срещу “изтичането на мозъци”; Предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация; Предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа; Постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика. През 2018-2019 г. Програмата се реализира в Компонент 1. Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г.…
Стартира реализацията на проект „Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“
Публикувано на
Стартира реализацията на проект "Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“      Кметът на Община Искър инж. Валентин Йорданов даде официален старт на работата по реализацията на проекта "Реконструкция на улична мрежа в Община Искър“, който се реализира, съгласно сключен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездната финансова помощ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Ремонтните дейности започнаха от улица "Лиляна Димитрова" в гр. Искър. В рамките на проекта е предвидено да се извърши реконструкция на 11 броя улици в населените места от общината. Предвидените строително-монтажни работи по улиците включват: подобряване якостните характеристики на…
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Публикувано на
Съобщение за отваряне на Плик с надпис"Предлагани ценови параметри",съдържащ "Ценово предложение" цялото съобщение тук
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Публикувано на
Съобщение за отваряне на Плик с надпис"Предлагани ценови параметри",съдържащ "Ценово предложение" цялото съобщение тук