Get Adobe Flash player

Съобщения

Кратковременни прекъсвания на захранването на 23.08.2018г.
Публикувано на
Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.   Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20 - 24 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на…
Кратковременни прекъсвания на електрозахранването за периода 13.08 – 17.08.2018 г.
Публикувано на
Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 13 август - 17 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно…
Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”
Публикувано на
Съобщение   за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет:   „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ -  Договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г.   Днес, 10.08.2018 год., в изпълнение на Заповед № 290 / 10.08.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на  община Искър ЧЛЕНОВЕ: Мария Мартинова Иванова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки,…
Кратковременни прекъсвания на електрозахранването
Публикувано на
Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.   Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 06 - 10 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на…
П О К А Н А ЗА Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджета на община Искър 2017 година.
Публикувано на
П О К А Н А ЗА   Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджета на община Искър 2017 година.   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр.Искър отправя покана  към всички граждани и заинтересовани лица за публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2017 г. Обсъждането ще се проведе на 10.08.2018 г. (петък) от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр.Искър. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден в сградата на община Искър, ул. „Георги Димитров“ №…