Get Adobe Flash player

Съобщения

„Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“
Публикувано на
  СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на ценовите офертите на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“   На 26.05.2020 год. от 10.30 часа в закрито заседание комисията, назначена със Заповед № 136 от 02.03.2020 г. на Кмета на община Искър продължи своята работа с разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала…
Съобщение за отваряне на плик с надпис “Ценови предложения”
Публикувано на
Съобщение за отваряне на плик с надпис "Ценови предложения". Пълния текст на съобщението може да прочетете тук
О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)
Публикувано на
О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 1.Със заповед № ОХ-250/16.03.2020г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1(една) вакантна длъжност за войник във военно формирование 26690-Павликени от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба. Срок за подаване на документите – 02.06.2020г.   2.Със заповед № ОХ-260/103.2020г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1(една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 34630-Божурище от състава на Военновъздушните сили, която следва да се…
О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
Публикувано на
О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 1.Със заповед № ОХ-337/30.02020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 27 (двадесет и седем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в Съвместното командване на специалните операции-военно формирование 32990-Пловдив. Срок за подаване на документите е до 26.06.2020г. чрез структурите на Централно военно окръжие - (Офис за военен отчет в община Искър). Със заповед № ОХ-63/17.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България…
Съобщение относно “ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 Г.”
Публикувано на
Съобщение относно "ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 Г." Пълния текст на съобщението може да прочетете тук