Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 18.05.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: “Доставка при условията на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Искър“ от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 178 / 17.05.2016 г. на  Кмета на община Искър. Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и съгласно посочения в документацията…
Съобщение за отваряне на оферта.
Публикувано на
ГНа 16.05.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: „Проектиране на социална и спортна инфраструктура и благоустройство“, включваща осем самостоятелно обособени позиции” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 176 / 16.05.2016 г. на  Кмета на община Искър. Офертите са представени на български език в запечатан, непрозрачен плик, попълнен в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и съгласно посочения в документацията за…
Покана: Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение бюджет на община Исъкр 2015 година.
Публикувано на
На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси, община Искър, КАНИ Всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на изпълнение бюджета на община Искър за 2015 г. на 25.05.2015 от 11:00 часа в заседателната зала в сгрдата на общенска администрация, гр. Искър. Icon of Годишен отчет 2015 година.Годишен отчет 2015 година.    [16.05.2016]   [15.5 MiB]   [20 сваляния]  
Проект за актуализация ОПР на община Искър 2014-2020
Публикувано на
Файловете можете да свалите от линка по долу. Icon of Проект за актуализация ОПР на община Искър  2014-2020Проект за актуализация ОПР на община Искър 2014-2020    [14.05.2016]   [478.2 KiB]   [40 сваляния]