Get Adobe Flash player

Съобщения

Публично обсъждане на годишен отчет на община Искър за 2015 година.
Публикувано на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА 2015 г. - Презентация - Icon of Публично обсъждане на годишен отчет на община Искър за 2015 година - презентация.Публично обсъждане на годишен отчет на община Искър за 2015 година - презентация.    [25.05.2016]   [961.5 KiB]   [185 сваляния] - Галерия от събитието -
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 19.05.2016 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени офети за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на ЗОП за извършване на услуга с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” както следва: Обособена позиция № 1 – Ремонт общински път PVN3081 и улична мрежа в с. Писарово с подобекти: Ремонт на общински път "PVN 3081 /III-1308, Искър - Горни Дъбник /Писарово-Граница община(Искър - Червен бряг) - Телиш / PVN 1186; Ремонт на улична мрежа в с. Писарово, а…