Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 25.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър” с подобекти: „Реконструкция на улици в гр. Искър”; „Реконструкция на улици в с. Староселци”; „Реконструкция на улици в с. Д. Луковит”; „Реконструкция на улици в с. Писарово”.   от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 106 /…
Съобщение за отваряне на оферти
Публикувано на
На 24.03.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание бяха отворени оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана) за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция на мост на река Писаровска в с.Писарово при квартали 111 и 113, община Искър”, от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена със заповед № 104 / 24.03. 2016 г. на Кмета на община Искър. Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване в деловодството на администрацията,…
Набиране на граждани за начална влоенна потготовка.
Публикувано на
Каталога и заповетта можете да свалите от линка по долу.   Icon of Набиране на граждани за начална влоенна потготовка.Набиране на граждани за начална влоенна потготовка.    [16.03.2016]   [835.0 KiB]   [39 сваляния]  
Заповед: разпределенеи на средства, формули образование 2016
Публикувано на
Заповетта можете да свалите от тук. Icon of Заповед: разпределенеи на средства, формули образование 2016Заповед: разпределенеи на средства, формули образование 2016    [08.03.2016]   [1.6 MiB]   [159 сваляния]