Get Adobe Flash player

Съобщения

Заповед за изменение
Публикувано на
Файла можете да свалите от линка долу.   Icon of Заповед за изменение.Заповед за изменение.    [06.08.2015]   [1.4 MiB]   [490 сваляния]
Протокол от заседание на комисията по Заповед №257/23.07.2015
Публикувано на
Протокола можете да свалите от линка долу. Icon of ПротоколПротокол    [04.08.2015]   [1.1 MiB]   [241 сваляния]  
Съобщение: В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация
Публикувано на
В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация Във връзка с промените в Закона за гражданската регистрация (ЗГР), обнародван в ДВ/ бр.55/21.07.2015 г., със заповед на Кмета на община Искър е назначена комисия, която извърши проверка за спазване на разпоредите на чл. 92 и чл. 99 „а“ от ЗГР за извършените адресни регистрации в периода 01.07.2014 г. - 30.04.2015 г. на територията на Община Искър. В състава на комисията са включени представители на Областна администрация, Териториално звено ГРАО към МРРБ, РУ „Полиция“ и Общинска администрация. В резултат на извършената проверка е съставен протокол, който е обявен…
Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт по заместване в общинска администрация Искър
Публикувано на
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика Длъжността „Главен юрисконсулт” в Дирекция „ОППИТО” при Община Искър е под прякото ръководство на Директора на Дирекция „ОППИТО” съгласно утвърдена длъжностна характеристика. Основна цел е да подпомага Директора на дирекция „ОППИТО” и общинската администрация за осъществяване на правно-нормативното обслужване и процесуалното представителство на Община Искър. Преки задължения: Осъществява процесуалното представителство на Община Искър пред органите на съдебната власт, изготвя и съгласува индивидуални административни актове, издавани от Кмета на общината, изготвя отговори на жалби, изготвя документацията за възлагане на обществени поръчки и участва в комисиите по тяхното провеждане, съгласува заповедите за търгове и конкурси…
Съобщение: Заседание на ОБС на 30.07.2015
Публикувано на
На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет на 30.07.2015 год. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Искър ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Искър. Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.07.2015 г. (сряда) при следния график: Комисия “Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика” от 13,30 часа; Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред” от 14,30 часа; Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология…