Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценови оферти.
Публикувано на
Файла можете да свалите от тук.
Съобщение: Отваряне на оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър”
Публикувано на
На 11.02.2015 г. в 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър на открито заседание са отворени оферти за избор на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” от комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, назначена с Решение № 5 от 10.02.2015 г. на Кмета на Общината. Бяха отворени офертите по реда на тяхното постъпване. Оферти бяха подадени от следните участници: - Обединение Гражданско дружество „Мастерплан груп” - Консорциум „Урбан груп” - Обединение „План консулт Искър” ДЗЗД - „Груп арнайз консултинг” ООД - „Шуменски кадастър” ЕООД Галерия:…
Заповед № РД – 319/07.11.2014
Публикувано на