Get Adobe Flash player

Съобщения

Стогодишен юбилей на Димитър Горанов Пенковски (дядо Мико)
Публикувано на
Стогодишен юбилей на Димитър Горанов Пенковски (дядо Мико) „Човек е богат със своята цел, богат е със своя собствен дял, но не с това, което е взел, богат е с това, което е дал!“     Един наистина богат човек е нашият съгражданин Димитър Горанов Пенковски или както го наричат всички – дядо Мико. Богат е, защото е дал своя принос в името на Родината с участието си във войната. Богат е, защото продължава да дава пример на околните със своя силен дух, въпреки възрастта. Богати сме и ние, неговите съграждани, че го познаваме и имахме възможността да бъдем част…
СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ  За отваряне на Плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Реконструкция спортно игрище УПИ IV-974, кв. 158 – външни връзки“; Обособена позиция № 2 - „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър ”; Обособена позиция № 3 - „Извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“; Обособена позиция № 4 - „Ремонт кухня – Домашен социален патронаж гр. Искър” На 15.07.2020…
Съобщение относно отваряне на плик с “Ценови праметри”
Публикувано на
Съобщение относно отваряне на плик с "Ценови праметри" . Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Реконструкция спортно игрище УПИ IV-974, кв. 158 – външни връзки“; Обособена позиция № 2 - „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър ”; Обособена позиция № 3 - „Извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“; Обособена позиция № 4 - „Ремонт кухня – Домашен социален патронаж гр. Искър”   На 09.07.2020 год. от…
Съобщение относно пръскане против комари
Публикувано на
Съобщение относно пръскане против комари. Пълния текст на съобщението, може да прочетете ТУК