Get Adobe Flash player

Съобщения

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 15-19.03.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 15-19.03.2021 Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 март  2021 г.,   включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/ Област Плевен Община Искър На 18.03.2021 г.…
Заповед във връзка с преустановено посещаване на детска градина: “Мара Балева”
Публикувано на
Заповед във връзка с преустановено посещаване на детска градина: "Мара Балева" Заповедта можете да видите ТУК
ЗАПОВЕД ПСИК за хора с увреждания
Публикувано на
ЗАПОВЕД ПСИК за хора с увреждания     На основание чл. 44, ал.1, т.8 и  ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 9 от 14 януари 2021 г. на Президента на република България за произвеждане на избори за Народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. и с решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г. на ЦИК за приемане на Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 година, Решение № 2117-НС от 22 февруари  2021 г. относно реда…
КОНКУРС за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Искър
Публикувано на
КОНКУРС за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Община Искър ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Кмет: 06516/2424 Секретар:06516/2424, вътр. 215 Факс: 06516/2196 е–mail: iskar@iskarbg.com     ОБЯВЛЕНИЕ   за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител община Искър, област Плевен със седалище и адрес: гр. Искър, ул.”Георги Димитров” №38   На основание чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 110 / 09.03.2021 г. на Кмета на община Искър,   ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :   за длъжността…
Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 08-12.03.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания за област Плевен за периода 08-12.03.2021 Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 08-12 март 2021 г, включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Община Искър На 08.03.2021 г. /11:01 - 13:16 ч./…