Get Adobe Flash player

Съобщения

Заповед за осигуряване безопасността на движението във връзка с юнските празници
Публикувано на
Заповед за осигуряване безопасността на движението във връзка с юнските празници Заповедтта можете да видите ТУК
Програма за провеждане на “Юнски празници” на гр. Искър
Публикувано на
Програма за провеждане на "Юнски празници" на гр. Искър
Заповед за затваряне на движението във връзка с юнските празници
Публикувано на
Заповед за затваряне на движението във връзка с юнските празници   Заповедта можете да видите ТУК
Съобщение за срока за подаване на заявления и приложенията във връзка с предстоящите избори
Публикувано на
Съобщение за срока за подаване на заявления и приложенията във връзка с предстоящите избори Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва : 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 26 юни 2021 г. включително -…
П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Публикувано на
П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени на 11-ти юли 2021 г. с Указ № 130 на Президента на Република България, обнародван в ДВ, бр.39 от 12-ти май 2021г., произтичащи от Изборния кодекс (ИК), на основание чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 124-НС от 26  май 2021 г.…