Get Adobe Flash player

Съобщения

Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода: 07-11.12.2020 г.
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода: 07-11.12.2020 г. Уважаеми клиенти,   ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 07 декември – 11 декември  2020 г,    включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/     Област Плевен Община…
Съобщение за кандидатстване с проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“
Публикувано на
  Във връзка с обявяване на процедура „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, Агенция за социално подпомагане /АСП/ е определена за управляващ орган /УО/, Община Искър обявява прием на заявления на лица желаещи да бъдат включени  в Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“. Приготвянето и доставянето на храна по проекта ще се осъществява от „Домашен социален патронаж“, гр. Искър . В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на…
Информация за приключване на проект Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър
Публикувано на
  ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г.. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“       В Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр.Искър приключва изпълняването на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП), по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ По договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г., Община Искър ще осъществи дейностите до 31.12.2020 г. Общия размер на получената финансова подкрепа е в размер на 37 816,00 лв. Проекта обхвана 80 уязвими граждани на територията на община Искър…
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит“.
Публикувано на
   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит“.   На 25.11.2020 год. (сряда) от 10.30 часа в системата - ЦАИС ЕОП се събра комисия в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Василева Христова - Секретар на Община Искър; ЧЛЕНОВЕ: Радослав Банков Андреев - Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при Община Искър; инж. Йорданка Панайотова Петкова - Главен инженер в…
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“
Публикувано на
  ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОР № ФС01-0589 ОТ 05.05.2020 г.. „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИСКЪР“       В Домашен социален патронаж /ДСП/ - гр.Искър се изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“, финансиран от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП), по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“ Във връзка с издадена заповед №РД06-38 от 21.10.2020 г. на Министър на труда и социалната политика се удължи срока Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“    На 06.11.2020 г. Община Искър е подписала Допълнително…