Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър” На 23.06.2020 год. от 13.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 468 от 22.06.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет. Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38. Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си…
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Публикувано на
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 18.06.2020 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на общинска администрация гр. Искър се проведе първото заседание на Общинската преброителна комисия (ОПК) на Община Искър. Общинската преброителна комисия е назначена със Заповед № РД-05-586/ 09.06.2020 г. на председателя на Националния статистически институт. Комисията е 7-членна и съгласно Зaĸoнa зa пpeбpoявaнe нa нaceлeниeтo и жилищния фoнд в Peпyблиĸa Бългapия пpeз 2021 г. се председателства от Секретаря на Община ИСКЪР, секретар на комисията е представител на Отдел  “Статистически изследвания – Плевен” ТСБ – Северозапад, членове са кметовете на кметства с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци и двама представители на общинската…
Заповед № 476 от 23.06.2020г.
Публикувано на
Заповед № 476 от 23.06.2020 ,цялото събщение може да погледнете ТУК
Съобщение до Надежда Маринова Георгиева
Публикувано на
Съобщение до Надежда Маринова Георгиева Цялото съобщение ТУК