Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ във връзка със заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ във връзка със заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето ! Заявлението се подава в срок до 31.03.2021 г. на ел. адрес: izbori2021@iskarbg.com Заявлението трябва да е саморъчно подписано и…
НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ (egov.bg) ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.
Публикувано на
НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО Е-УСЛУГИ (egov.bg) ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. Община ИСКЪР, област Плевен е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ. МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ НА 4 АПРИЛ 2021 Г. ЧРЕЗ ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ на адрес:  https://iskarbg.com/администрация/електронни-услуги Услугите са следните: 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес; 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) -…
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 01-05.03.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 01-05.03.2021 Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01 – 05 март  2021 г.,   включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/     Област Плевен Община Искър На…
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР свързан с Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър
Публикувано на
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР свързан с Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър   Община Искър се договорира с Агенция за социално подпомагане и подписа Договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01, считан от 01.01.2021 г. за изпълняване на проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“. Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, с Управляващ орган Агенция за социално подпомагане…
СЪОБЩЕНИЕ ГД ГРАО
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ГД ГРАО   Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ Чрез сайта може: -Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации. -Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации. -Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран…