Get Adobe Flash player

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за промяна на местоположението на избирателна секция  № 15 23 00 007 в с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за промяна на местоположението на избирателна секция  № 15 23 00 007 в с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ     Община Искър и Кметство с. Долни Луковит, Ви уведомяват, че на предстоящите парламентарни избори, секция  № 15 23 00 007 в с. Долни Луковит, която се помещаваше на ул. „Александър Стамболийски”№ 43А, ще бъде преместена в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит, пл. „Христо Ботев”№ 7 ! Помещението, находящо се на ул. „Александър Стамболийски”№ 43А, в което избирателите са гласували досега, е отдадено под наем на частно лице и не може да се ползва за нуждите на кметството за провеждането на предстоящите…
Информация за удължен топъл обяд
Публикувано на
Информация за удължен топъл обяд АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“     ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР № BG05FMOP001-5.001-0003-C01   Община Искър подписа на 20.04.2021 г. Допълнително споразумение №1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01 с Агенция за социално подпомагане от 01.01.2021 г. по проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“. Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по…
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 26-29.04.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 26-29.04.2021 Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април – 29 април  2021 г,    включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ       Област Плевен Община…
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 19-23.04.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 19-23.04.2021 Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април – 23 април  2021 г,    включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ       Област Плевен Община…
СЪОБЩЕНИЕ ! за членовете на СИК/ПСИК на територията на Община Искър, взели участие в произвеждането на изборите за народно събрание на 4 април 2021г. (неделя)
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ ! за членовете на СИК/ПСИК на територията на Община Искър, взели участие в произвеждането на изборите за народно събрание на 4 април 2021г. (неделя)            В изпълнение на чл. 97 от Изборния кодекс и решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г., Община Искър уведомява членовете на СИК и на ПСИК, че възнагражденията за участие в изборите ще се изплащат: -  На 13 и 14 Април 2021 г. в сградата…