Get Adobe Flash player

Съобщения

П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
Публикувано на
П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,   В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание, насрочени на 11-ти юли 2021 г. с Указ № 130 на Президента на Република България, обнародван в ДВ, бр.39 от 12-ти май 2021г., произтичащи от Изборния кодекс (ИК), на основание чл. 91 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 124-НС от 26  май 2021 г.…
СЪОБЩЕНИЕ за промяна на местоположението на избирателна секция  № 15 23 00 007 в с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ   за промяна на местоположението на избирателна секция  № 15 23 00 007 в с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ     Община Искър и Кметство с. Долни Луковит, Ви уведомяват, че на предстоящите парламентарни избори, секция  № 15 23 00 007 в с. Долни Луковит, която се помещаваше на ул. „Александър Стамболийски”№ 43А, ще бъде преместена в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит, пл. „Христо Ботев”№ 7 ! Помещението, находящо се на ул. „Александър Стамболийски”№ 43А, в което избирателите са гласували досега, е отдадено под наем на частно лице и не може да се ползва за нуждите на кметството за провеждането на предстоящите…
Информация за удължен топъл обяд
Публикувано на
Информация за удължен топъл обяд АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“     ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОР № BG05FMOP001-5.001-0003-C01   Община Искър подписа на 20.04.2021 г. Допълнително споразумение №1 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0003-C01 с Агенция за социално подпомагане от 01.01.2021 г. по проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“. Проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Искър“ се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по…
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 26-29.04.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 26-29.04.2021 Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април – 29 април  2021 г,    включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ       Област Плевен Община…
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 19-23.04.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 19-23.04.2021 Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 април – 23 април  2021 г,    включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ       Област Плевен Община…