Get Adobe Flash player

Съобщения

Съобщение за електронни заявления без електронен подпис
Публикувано на
Съобщение за електронни заявления без елекетронен подпис Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че могат да подават електронно заявления за гласуване до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва: подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето - в срок от 24 март до 31 март 2021 г. – [wpfilebase tag=fileurl id=2461 linktext='Приложение № 14-НС'…
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 22-26.03.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 22-26.03.2021 Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 март  2021 г,    включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/     Област Плевен Община Искър На…
СЪОБЩЕНИЕ за изтичане на срок за подаване на заявления
Публикувано на
СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г., че на 20 март 2021 г. (събота) изтича срокът за: - подаване на заявление за вписване по настоящ адрес - Приложение № 12-НС; -за издаване на удостоверение за гласуване на друго място - Приложение № 18-НС; - за гласуване с подвижната избирателна кутия - Приложение № 14-НС; Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация на 20 март 2021 г. до 17.30 ч. Гражданите могат…
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 15-19.03.2021
Публикувано на
Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Плевен за периода 15-19.03.2021 Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 март  2021 г.,   включително:   ОБЛАСТ Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/ Област Плевен Община Искър На 18.03.2021 г.…
Заповед във връзка с преустановено посещаване на детска градина: “Мара Балева”
Публикувано на
Заповед във връзка с преустановено посещаване на детска градина: "Мара Балева" Заповедта можете да видите ТУК