Get Adobe Flash player

Администрация

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
Icon of 13.Устройствен правилник утвърден с Заповед №3 08.01.2016г.13.Устройствен правилник утвърден с Заповед №3 08.01.2016г.    [05.11.2019]   [1.2 MiB]   [55 сваляния]
Icon of 12.Устройствен правилник утвърден с Заповед №47 24.02.2015г.12.Устройствен правилник утвърден с Заповед №47 24.02.2015г.    [05.11.2019]   [1.3 MiB]   [29 сваляния]
Icon of 11.ЕТИЧЕН КОДЕКС11.ЕТИЧЕН КОДЕКС    [05.11.2019]   [142.5 KiB]   [132 сваляния]
Icon of 10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР 2017 година10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР 2017 година    [24.01.2017]   [1.7 MiB]   [524 сваляния]
Icon of 09. Заповед № 1609. Заповед № 16    [24.01.2017]   [63.5 KiB]   [535 сваляния]
Icon of 08. Доклад за аутсорсинг на община Искър08. Доклад за аутсорсинг на община Искър    [25.09.2014]   [347.5 KiB]   [679 сваляния]
Icon of 07. Устройствен правилник 2015 година07. Устройствен правилник 2015 година    [20.03.2015]   [375.0 KiB]   [1378 сваляния]
Icon of 06. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г. 06. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТЕ НА ОБЩИНА ИСКЪР ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.     [30.01.2015]   [215.3 KiB]   [644 сваляния]
Icon of 05. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 План за действие.05. ПРИЛОЖЕНИЕ 14 План за действие.    [30.01.2015]   [235.0 KiB]   [610 сваляния]
Icon of 04. ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКЪР04. ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКЪР    [30.01.2015]   [9.4 MiB]   [1235 сваляния]
Icon of 03. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА   ЗА  РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР03. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ, ПОДАДЕНИ ДО ОБЩИНА ИСКЪР    [25.09.2014]   [461.0 KiB]   [719 сваляния]
Icon of 02. Инструкция за информационно - деловодната дейност и работата с документите в община Искър.02. Инструкция за информационно - деловодната дейност и работата с документите в община Искър.    [25.09.2014]   [313.5 KiB]   [1820 сваляния]
Icon of 01.Устройствен правилник за организацията на дейностите и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община  Искър.01.Устройствен правилник за организацията на дейностите и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Искър.    [03.01.2014]   [352.5 KiB]   [819 сваляния]

Декларации по чл.12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси