Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДата на качванеРазмерСваляния
99. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.03.2016    [13.04.2016]   [488.4 KiB]   [305 сваляния]
98. Бюджет на Община Искър за 2016 година    [08.02.2016]   [13.0 MiB]   [279 сваляния]
97. Разрешение № 419 за проучване на стройтелни матерали.    [15.01.2016]   [106.9 KiB]   [365 сваляния]
96. Отчет на НУ "Христо Ботев" към 31.12.2015 г.    [14.01.2016]   [569.6 KiB]   [439 сваляния]
95. Съобщeние за напредък на проект Нови възможности за грижа    [15.12.2015]   [109.5 KiB]   [490 сваляния]
94. Обява на Националния осигурителен институт    [20.11.2015]   [639.9 KiB]   [459 сваляния]
93. Покана за обществено обсъждане на бюджета за 2016    [16.11.2015]   [2.0 MiB]   [407 сваляния]
92. Отчет 3-то тримесечие    [02.11.2015]   [1.2 MiB]   [161 сваляния]
91. Отчет 2-ро тримесечие    [02.11.2015]   [1.2 MiB]   [146 сваляния]
90. Сключен договор по проект: "Грижи за достоен живот 4"    [21.10.2015]   [186.3 KiB]   [335 сваляния]
89. Отчет на "НУ" Христо Ботев - 30/09/2015    [14.10.2015]   [478.5 KiB]   [234 сваляния]
88. Проект на наредба за управление на отпадъците на Община Искър    [05.08.2015]   [172.5 KiB]   [316 сваляния]
87. Отчет на НУ "Христо Ботев" към 30.06.2015    [08.07.2015]   [486.6 KiB]   [253 сваляния]
86. Обява за търгове 2015-2016    [18.06.2015]   [65.3 KiB]   [398 сваляния]
85. Отчет за 1-во тримесечие на 2015    [01.06.2015]   [1.1 MiB]   [153 сваляния]
84. Отчет за 4-то тримесечие 2014    [01.06.2015]   [1.1 MiB]   [152 сваляния]
83. Обява за за начална и/или специална военна подготовка организирана от Министерство на отбраната.    [21.04.2015]   [338.5 KiB]   [150 сваляния]
82. Отчет Писарово    [15.04.2015]   [464.0 KiB]   [266 сваляния]
81. Бюджет 2015 Решение ОбС 684    [25.02.2015]   [25.6 KiB]   [169 сваляния]
80. Заповед №51/24.02.2015 година    [25.02.2015]   [1.5 MiB]   [386 сваляния]
79. Свободни места за войници    [20.01.2015]   [89.7 KiB]   [185 сваляния]
78.Заповед №10 от 19.01.2015    [19.01.2015]   [2.1 MiB]   [262 сваляния]
77. Отчет на НУ "Христо Ботев" с. Писарово.    [13.01.2015]   [1.6 MiB]   [235 сваляния]
76. Заповеди на областна дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване.    [28.11.2014]   [3.5 MiB]   [265 сваляния]
75. Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 г.    [24.11.2014]   [5.7 MiB]   [284 сваляния]
74. Изложба "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г."    [24.11.2014]   [191.4 KiB]   [275 сваляния]
73. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОДИНА    [18.11.2014]   [185.0 KiB]   [242 сваляния]
72. Обществено обсъждане проектобюджет 2015    [14.11.2014]   [4.5 MiB]   [261 сваляния]
71. Отчет на бюджет на община Искър - тримесечие    [12.11.2014]   [694.3 KiB]   [137 сваляния]
70, Разрешение №402 от 29.09.2014 за проучване на строителни материа-подзменни богатства    [04.11.2014]   [1.9 MiB]   [248 сваляния]
69. Финална пресконференция по договор №13-11-35/30.10.2013г. по ОПАК    [28.10.2014]   [1.4 MiB]   [193 сваляния]
69. Покана за финална прескоференция по договор №13-11-35/30.10.2013г. по ОПАК    [21.10.2014]   [108.5 KiB]   [219 сваляния]
68. Масиви за ползване за стопанската 2014/2015 година    [14.10.2014]   [4.2 MiB]   [239 сваляния]
67. Отчет на НУ "Христо Ботев" с. Писарово община Искър    [13.10.2014]   [1.2 MiB]   [227 сваляния]
66. Покана. Относно: Провеждане консултации за състава на Секционните избирателни комисия за изборите за народни представетели на 5 октомври 2014 г.    [21.08.2014]   [190.0 KiB]   [220 сваляния]
65. На 18,08,2014г. се проведе заключителна пресконференция по проект с рег.№13-13-60/24.10.2013г.    [20.08.2014]   [1.1 MiB]   [192 сваляния]
65. Информация - обучение - ОПАК по договор 13-11-35/30.10.2013 г.    [23.09.2014]   [1.2 MiB]   [189 сваляния]
64. Покана за заключителна пресконференция по проект с договор № 13-13-60/24.10.2013    [12.08.2014]   [117.0 KiB]   [213 сваляния]
63. Приет - Общински план за развитие на община Искър 2014-2020    [04.08.2014]   [99.3 MiB]   [141 сваляния]
62. Годишен отчет на Читалището на с. Староселци - 2013г.    [04.08.2014]   [15.6 MiB]   [168 сваляния]
61.Отчет на бюджета на община Искър за второто тримесечие.    [01.08.2014]   [1.2 MiB]   [118 сваляния]
60. Обява: Заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за приемане на Правилник за условията и реда за отпускане на еднократни помощи    [18.07.2014]   [20.5 KiB]   [211 сваляния]
59. Информация за плана и изпълнение на бюджета на ОУ "Христо Ботев" с. Староселци    [17.07.2014]   [608.0 KiB]   [208 сваляния]
58. Отчет на НУ "Христо Ботев" с. Писарово община Искър    [15.07.2014]   [476.0 KiB]   [225 сваляния]
57. Публичен търг с таино наддаване за отдаване под наем на земеделска земя.    [15.07.2014]   [185.0 KiB]   [249 сваляния]
56. ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ    [27.06.2014]   [30.0 KiB]   [218 сваляния]
55. Обществено обсъщдане на проекта на Общински план за развитие (2014 - 2020) - 19.06.2014 (10 часа)    [16.06.2014]   [527.5 KiB]   [194 сваляния]
54. Заповед №226. настъпване на етап на Восъчна зрялост на посевите от есенниците на територията на Община Искър    [11.06.2014]   [389.0 KiB]   [255 сваляния]
53. Заповед относно преминаване на трасе на главна водопроводна мрежа Ф/250    [23.05.2014]   [1.1 MiB]   [247 сваляния]
52. Съобщение по чл.62 а, ал.1 от Закона за водите    [23.05.2014]   [564.3 KiB]   [261 сваляния]
51. Проект на общински план за развитие на Община Искър за периода 2014г. / 2020г. - обществено обсъждане    [19.05.2014]   [664.7 KiB]   [144 сваляния]
50. Отчет бюджет първо трим.2014 г    [12.05.2014]   [1.1 MiB]   [133 сваляния]
50. Информация за проведени фокус групи по ОПАК.    [30.04.2014]   [871.0 KiB]   [208 сваляния]
49. Избори за Европарламент 2014    [10.04.2014]   [189.5 KiB]   [247 сваляния]
48. Придобиване на начална военна подготовка.    [10.04.2014]   [6.4 MiB]   [135 сваляния]
47. Търг за 24.04.2014 г.    [10.04.2014]   [186.0 KiB]   [328 сваляния]
46. Заповед №128    [04.04.2014]   [651.1 KiB]   [230 сваляния]
45. БЮДЖЕТ на училището в с. Писарово    [26.03.2014]   [797.7 KiB]   [220 сваляния]
44. Търг за недвижим имот    [25.03.2014]   [185.5 KiB]   [329 сваляния]
43. Бюджет    [10.03.2014]   [1.7 MiB]   [245 сваляния]
42. Покана    [27.02.2014]   [34.5 KiB]   [325 сваляния]
41. Бюджет на Община Искър за 2014 година.    [20.02.2014]   [23.8 KiB]   [179 сваляния]
40. Въпросници    [13.02.2014]   [962.6 KiB]   [151 сваляния]
39. Прескоференция по договор 13-11-35/30.10.2013    [07.02.2014]   [1.1 MiB]   [232 сваляния]
39, Обява за търг    [04.02.2014]   [187.5 KiB]   [311 сваляния]
38. Покана    [30.01.2014]   [108.0 KiB]   [234 сваляния]
37. Проведе се пресконференция по проект с рег. №13-13-60/24,10,2013г.    [30.01.2014]   [1.5 MiB]   [261 сваляния]
36. Договор № 13-11-35 за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по Оперативна програма Административен капацитет    [17.01.2014]   [110.5 KiB]   [259 сваляния]
35. Покана за пресконференция по проект №13-13-60/24.10.2013г.     [07.01.2014]   [117.5 KiB]   [237 сваляния]
34. Договор № 13-13-60 за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по оперативна програма програма Административен капацитет     [06.01.2014]   [112.0 KiB]   [242 сваляния]
33. Проектобюджет за 2014 г.     [06.01.2014]   [2.5 MiB]   [237 сваляния]
32. Отчет изпълнението на бюджета ОУ "Хр.Ботев" с.Староселци.    [06.01.2014]   [3.5 MiB]   [239 сваляния]
31. Заповеди ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр.Плевен     [06.01.2014]   [1.8 MiB]   [200 сваляния]
30. Обява "Южен поток".     [06.01.2014]   [423.8 KiB]   [201 сваляния]
29. Заповед на Директора на ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр.Плевен за назначаване на комисии за създаване на масиви и ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите за 2013/14 година.     [06.01.2014]   [1.1 MiB]   [206 сваляния]
28. Обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа и улична мрежа в община Искър”    [06.01.2014]   [327.5 KiB]   [125 сваляния]
27. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на газопровода "Южен поток".     [06.01.2014]   [26.0 KiB]   [219 сваляния]
26. Изграждане на Газосепарационен възел и разпределителен газопровод.    [06.01.2014]   [4.3 MiB]   [286 сваляния]
25. МЕРКИ ЗА УСКОРЯВАНЕ РЕМОНТА НА ВТОРОКЛАСНИЯ ПЪТ ИСКЪР- КНЕЖА.    [06.01.2014]   [371.3 KiB]   [252 сваляния]
24. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.     [06.01.2014]   [261.4 KiB]   [191 сваляния]
23. ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ    [06.01.2014]   [34.5 KiB]   [246 сваляния]
22. Отчет на чителище "Петко Рачов Славейков - 1926" с.Староселци    [06.01.2014]   [840.3 KiB]   [267 сваляния]
21. ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ     [06.01.2014]   [112.5 KiB]   [214 сваляния]
20. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ. а на община Искър.     [06.01.2014]   [265.0 KiB]   [206 сваляния]
19. Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) - Окончателен проект за газопровод "НАБУКО" на територията на община Искър.     [06.01.2014]   [36.9 MiB]   [122 сваляния]
18.Съобщение относно окончателния Парцеларен план за газопровод "НАБУКО"    [06.01.2014]   [212.6 KiB]   [213 сваляния]
17. КЛАСИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ «ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ – 3» , СЪГЛАСНО ПРИЕТИТЕ КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПОДБОР.    [06.01.2014]   [517.0 KiB]   [257 сваляния]
16. Годишен отчет за 2012 година на НУ "Христо Ботев" с.Писарово    [06.01.2014]   [1.7 MiB]   [237 сваляния]
15. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.     [06.01.2014]   [174.0 KiB]   [204 сваляния]
14. УВЕДОМЛЕНИE ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ    [06.01.2014]   [946.9 KiB]   [232 сваляния]
13. Списък на допуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция "СИРТУС"     [06.01.2014]   [604.8 KiB]   [251 сваляния]
12. Покана за предоставяне на индикативна оферта за дейностите: Разработване на анализи, изследвания необходими за разработване на общинските планове (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ, анализи разходи-ползи); Разработ    [06.01.2014]   [604.8 KiB]   [256 сваляния]
11. Покана за предоставяне на индикативна оферта за дейностите: Разработване на анализи, изследвания необходими за разработване на общинските планове (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ, анализи разходи-ползи); Разработ    [06.01.2014]   [190.0 KiB]   [218 сваляния]
100. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.06.2016    [08.07.2016]   [496.7 KiB]   [322 сваляния]
10. Покана за предоставяне на индикативна оферта за дейността Информация и публичност по проект на ОП „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на п    [06.01.2014]   [190.5 KiB]   [216 сваляния]
09. Покана за предоставяне на индикативна оферта за дейностите: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации; Провеждане на съпътстващи обучения свързани     [06.01.2014]   [185.5 KiB]   [201 сваляния]
08. Покана за предоставяне на индикативна оферта за изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.3 „Ефективна координ    [06.01.2014]   [191.5 KiB]   [229 сваляния]
07. Покана за предоставяне на индикативна оферта за дейността информация и публичност по проект на ОП „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”    [06.01.2014]   [188.5 KiB]   [261 сваляния]
06. Покана за предоставяне на индикативна оферта за изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление” Подприоритет 1.1 „Ефективна структу    [06.01.2014]   [187.5 KiB]   [213 сваляния]
05. Обяви от 2012 година    [06.01.2014]   [11.2 MiB]   [122 сваляния]
04. Обяви от 2011 година    [06.01.2014]   [1.2 MiB]   [113 сваляния]
03. Обяви от 2010 година    [06.01.2014]   [9.2 MiB]   [116 сваляния]
02. Обяви от 2009 година    [06.01.2014]   [5.3 MiB]   [115 сваляния]
01. Обяви от 2008 година    [06.01.2014]   [1.6 MiB]   [118 сваляния]