Get Adobe Flash player

Обяви

NameSizeHits
NameSizeHits
Заповед за изменение на заповед №РД -290/12.09.2017920.7 KiB53
Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор182.3 KiB52
Обява за войнишки длъжности1.0 MiB55
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на пасища, мери и ливади.325.5 KiB63
Заповед на Кмета на община Искър относно наем на полските пътища.856.9 KiB69
За продажба на недвижим имот І-626 в кв.12А по плана на с.Староселци212.6 KiB68
За продажба на недвижим имот ПИ № 104062 321.1 KiB78
За продажба на недвижим имот І-1852 212.3 KiB59
За продажба на недвижим имот І-1135 212.5 KiB59
Заповед на областна дирекция "Земеделие" относно разпределението на масивите за ползване на територията на община Искър.4.7 MiB94
100. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.06.2016496.7 KiB379
99. Отчет на НУ "Христо Ботев" за разхода към 31.03.2016488.4 KiB367
98. Бюджет на Община Искър за 2016 година13.0 MiB310
97. Разрешение № 419 за проучване на стройтелни матерали.106.9 KiB411
96. Отчет на НУ "Христо Ботев" към 31.12.2015 г.569.6 KiB490