Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Заявление на футболен клуб "ФК Искър - 2012" за ползване на спортни обекти – общинска собственостЗаявление на футболен клуб "ФК Искър - 2012" за ползване на спортни обекти – общинска собственост02.09.20206
Icon of Търг за продажба на земя: 55782.50.407Търг за продажба на земя: 55782.50.40722.07.202012
Icon of Търг за продажба на земя: 55782.142.87Търг за продажба на земя: 55782.142.8722.07.202013
Icon of Търг за продажба на земя: 55782.139.294Търг за продажба на земя: 55782.139.29422.07.202013
Icon of Продажба на ПИ с идентификатор 55782.50.407 по КККР с площ 3525 м2 с начин на трайно ползване “Нива”, категория трета в местността “Гладния връх”Продажба на ПИ с идентификатор 55782.50.407 по КККР с площ 3525 м2 с начин на трайно ползване “Нива”, категория трета в местността “Гладния връх”06.10.202015
Icon of Продажба на ПИ с идентификатор 55782.50.213 по КККР с площ 3282 м2 с начин на трайно ползване “Нива”, категория четвърта в местността “Гладния връх”Продажба на ПИ с идентификатор 55782.50.213 по КККР с площ 3282 м2 с начин на трайно ползване “Нива”, категория четвърта в местността “Гладния връх”06.10.202016
Icon of Продажба на ПИ с идентификатор 55782.1.55 по КККР с площ 4924 м2 с начин на трайно ползване “Ливада”, категория трета в местността “Пукалица”Продажба на ПИ с идентификатор 55782.1.55 по КККР с площ 4924 м2 с начин на трайно ползване “Ливада”, категория трета в местността “Пукалица”06.10.202017
Icon of Обшинска служба по земеделие Кнежа уведомява за изготвени преварителни регистри и карта на масивите, към проект с номер 04/15.09.2020 г.Обшинска служба по земеделие Кнежа уведомява за изготвени преварителни регистри и карта на масивите, към проект с номер 04/15.09.2020 г.23.09.202025
Icon of Продажба на ПИ с идентификатор 55782.135.189 по КККР с площ 4380 м2 с начин на трайно ползване “Нива”, категория трета в местността “Средния връх”Продажба на ПИ с идентификатор 55782.135.189 по КККР с площ 4380 м2 с начин на трайно ползване “Нива”, категория трета в местността “Средния връх”06.10.202026
Icon of Търг за продажба на земя: 55782.50.87Търг за продажба на земя: 55782.50.8722.07.202028
Icon of Продажба на ПИ с идентификатор 55782.50.87 по КККР с площ 3809 м2 с начин на трайно ползване “Нива”, категория четвъртаПродажба на ПИ с идентификатор 55782.50.87 по КККР с площ 3809 м2 с начин на трайно ползване “Нива”, категория четвърта06.10.202028
Icon of ЗАПОВЕД № 205 ОТ 26.03.2020ЗАПОВЕД № 205 ОТ 26.03.202030.03.202030
Icon of Търг за продажба на земя: 55782.50.213Търг за продажба на земя: 55782.50.21322.07.202030
Icon of ЗАПОВЕД № 279 ОТ 13.04.2020ЗАПОВЕД № 279 ОТ 13.04.202013.04.202031
Icon of ЗАПОВЕД № 277 ОТ 13.04.2020ЗАПОВЕД № 277 ОТ 13.04.202013.04.202031