Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Обява УПИ IV-809,KV.39 ПисаровоОбява УПИ IV-809,KV.39 Писарово24.10.202245
Icon of Обява УПИ XIII, KV.29 СтароселциОбява УПИ XIII, KV.29 Староселци24.10.202250
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на земеделска земя, недвижими имоти – частна общинска собственост и стопанисвани от общината, находящи се в землището на гр. ИскърПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на земеделска земя, недвижими имоти – частна общинска собственост и стопанисвани от общината, находящи се в землището на гр. Искър27.10.202242
Icon of ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Главен счетоводителОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Главен счетоводител02.11.202250
Icon of ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Главен експерт Бюджет и финансов контрольорОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Главен експерт Бюджет и финансов контрольор03.11.202254
Icon of обява за конкурс за длъжността "Юрисконсулт"обява за конкурс за длъжността "Юрисконсулт"11.11.202262
Icon of Конкурс за заемане по служебно правоотношение на 1 бр. незаета щатна длъжност Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор” в дирекция „Финансово-стопански дейности“Конкурс за заемане по служебно правоотношение на 1 бр. незаета щатна длъжност Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор” в дирекция „Финансово-стопански дейности“21.11.202235
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 69095.191.440,  публична общинска собственост, с начин на трайно ползване пасище, с обща площ 19,134дка и площ за ползване 14,531дка, находящ се в местността Печова бара  в землището на с. СтароселциПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 69095.191.440, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване пасище, с обща площ 19,134дка и площ за ползване 14,531дка, находящ се в местността Печова бара в землището на с. Староселци24.11.202245
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-1202 с площ 1680 кв.м., находящ се  в кв.71 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-1202 с площ 1680 кв.м., находящ се в кв.71 по плана на с.Долни Луковит09.12.202238
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-1206,1207 с площ 1555 кв.м., находящ се  в кв.71 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-1206,1207 с площ 1555 кв.м., находящ се в кв.71 по плана на с.Долни Луковит09.12.202234
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI-1206,1207 с площ 1820 кв.м., находящ се  в кв.71 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI-1206,1207 с площ 1820 кв.м., находящ се в кв.71 по плана на с.Долни Луковит09.12.202255
Icon of Информация за приключил проект за безвъзмездна финансова помощ - Топъл обяд в условия на пандемия Информация за приключил проект за безвъзмездна финансова помощ - Топъл обяд в условия на пандемия 09.12.202251
Icon of Информация за сключен административен договор - „ТОПЪЛ ОБЯД“Информация за сключен административен договор - „ТОПЪЛ ОБЯД“23.12.202244
Icon of ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на "Пелофарма" ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен.ПУБЛИЧНА ПОКАНА за набиране на кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на "Пелофарма" ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен.23.12.202263
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ с идентификатор 55782.134.45, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „Зеленчукова градина“, трета категория с площ от 29,209дка и част за ползване 9,200дка, в  гр. ИскърПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ с идентификатор 55782.134.45, частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „Зеленчукова градина“, трета категория с площ от 29,209дка и част за ползване 9,200дка, в гр. Искър06.01.202349