Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Обява за Топъл обяд - кандидатстване по новата процедураОбява за Топъл обяд - кандидатстване по новата процедура12.10.202248
Icon of Предложение относно допълнение в Раздел III б.“Б“ и б. “В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.Предложение относно допълнение в Раздел III б.“Б“ и б. “В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.13.10.202270
Icon of Обява 22438.419.28 Д. ЛуковитОбява 22438.419.28 Д. Луковит24.10.202249
Icon of Обява 69095.190.5 СтароселциОбява 69095.190.5 Староселци24.10.202268
Icon of Обява УПИ IV-809,KV.39 ПисаровоОбява УПИ IV-809,KV.39 Писарово24.10.202262
Icon of Обява УПИ XIII, KV.29 СтароселциОбява УПИ XIII, KV.29 Староселци24.10.202283
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на земеделска земя, недвижими имоти – частна общинска собственост и стопанисвани от общината, находящи се в землището на гр. ИскърПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на земеделска земя, недвижими имоти – частна общинска собственост и стопанисвани от общината, находящи се в землището на гр. Искър27.10.202269
Icon of ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Главен счетоводителОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Главен счетоводител02.11.202256
Icon of ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Главен експерт Бюджет и финансов контрольорОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС Главен експерт Бюджет и финансов контрольор03.11.202260
Icon of обява за конкурс за длъжността "Юрисконсулт"обява за конкурс за длъжността "Юрисконсулт"11.11.202289
Icon of Конкурс за заемане по служебно правоотношение на 1 бр. незаета щатна длъжност Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор” в дирекция „Финансово-стопански дейности“Конкурс за заемане по служебно правоотношение на 1 бр. незаета щатна длъжност Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор” в дирекция „Финансово-стопански дейности“21.11.202239
Icon of OD0B1D18FD0B2D0B0-D182D18AD180D0B3-12.12.2022OD0B1D18FD0B2D0B0-D182D18AD180D0B3-12.12.202224.11.20224
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-1202 с площ 1680 кв.м., находящ се  в кв.71 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV-1202 с площ 1680 кв.м., находящ се в кв.71 по плана на с.Долни Луковит09.12.202255
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  	За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-1206,1207 с площ 1555 кв.м., находящ се  в кв.71 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-1206,1207 с площ 1555 кв.м., находящ се в кв.71 по плана на с.Долни Луковит09.12.202249
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI-1206,1207 с площ 1820 кв.м., находящ се  в кв.71 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVI-1206,1207 с площ 1820 кв.м., находящ се в кв.71 по плана на с.Долни Луковит09.12.202278