Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of Размер и местоположение на пасища и ливади за индивидуарно ползване в Общ. Искър за ст. 2023-2024г.Размер и местоположение на пасища и ливади за индивидуарно ползване в Общ. Искър за ст. 2023-2024г.01.03.202332
Icon of Вакантна  длъжност:  Специалист „Социални дейности“ по проект „Укрепване капацитета на община Искър за предоставяне на социални услуги и социално подпомагане”Вакантна длъжност: Специалист „Социални дейности“ по проект „Укрепване капацитета на община Искър за предоставяне на социални услуги и социално подпомагане”02.03.202396
Icon of ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ 2023 г.ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕЗ 2023 г.23.03.202350
Icon of Обява по проект "Грижа в дома в община Искър"Обява по проект "Грижа в дома в община Искър"07.04.202340
Icon of ОБЯВА за приемане на военна служба ОБЯВА за приемане на военна служба 02.05.202314
Icon of ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна службаОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба02.05.202334
Icon of ОБЯВА за вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурсОБЯВА за вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс02.05.202316
Icon of Обява вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия след провеждане на конкурсОбява вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия след провеждане на конкурс03.05.202316
Icon of ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на земеделска земя, недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Искър и кметства с. Староселци, с. Долни Луковит и с. ПисаровоПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на земеделска земя, недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в землищата на гр. Искър и кметства с. Староселци, с. Долни Луковит и с. Писарово16.05.202342
Icon of Имоти към обява за ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕИмоти към обява за ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ17.05.202333
Icon of Обява "Асистентска подкрепа"Обява "Асистентска подкрепа"22.05.202310
Icon of Продажба на УПИ XII квартал 81 гр. ИскърПродажба на УПИ XII квартал 81 гр. Искър23.05.202313
Icon of Продажба на УПИ II квартал 136A гр. ИскърПродажба на УПИ II квартал 136A гр. Искър23.05.202314
Icon of Продажба на УПИ I квартал 136A гр. ИскърПродажба на УПИ I квартал 136A гр. Искър23.05.202317
Icon of Продажба на УПИ XIII квартал 29 с. СтароселциПродажба на УПИ XIII квартал 29 с. Староселци23.05.202317