Get Adobe Flash player

Обяви

ИмеДатаСваляне
ИмеДатаСваляне
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII с площ 3961 кв.м., находящ се  в кв.29 по плана на с.СтароселциПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII с площ 3961 кв.м., находящ се в кв.29 по плана на с.Староселци09.04.202469
Icon of ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-990 с площ 6240 кв.м., находящ се  в кв.66 по плана на с.Долни ЛуковитПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX-990 с площ 6240 кв.м., находящ се в кв.66 по плана на с.Долни Луковит09.04.2024104
Icon of УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение - РИОСВУВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение - РИОСВ17.04.202479
Icon of Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценкаРешение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка18.04.202484
Icon of Допълнение в Раздел III б. „В“ и б.“Г“ на Програмата за управление и разпореждане с имотиДопълнение в Раздел III б. „В“ и б.“Г“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти22.04.202470
Icon of Обява за приемане на военна служба в Национален военен университете Васил ЛевскиОбява за приемане на военна служба в Национален военен университете Васил Левски25.04.202466
Icon of Заповед 176 - Забранена пашаЗаповед 176 - Забранена паша29.04.202470
Icon of Обява имоти и търгове за стопанската 2024 - 2025 год.Обява имоти и търгове за стопанската 2024 - 2025 год.02.05.202497
Icon of Обява Грижа в домаОбява Грижа в дома15.05.202437
Icon of Допълнение в Раздел III б.“Б“ и б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.Допълнение в Раздел III б.“Б“ и б. „В“ на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.23.05.202417